Процедура перетворення гною вимагає розроблення та затвердження на підприємстві технічної документації. Гній може бути матеріалом для перетворення як у добриво, так і у покращувач ґрунту.

Перетворення у добрива вимагає складнішого оформлення та контролю за складом кінцевого продукту.

Відповідно до ч.1 ст.23 ЗУ «Про побічні продукти…» оператори ринку повинні, зокрема:

 1. виявляти будь-які ризики для здоров’я людини та тварини, які мають бути усунені або зменшені до прийнятного рівня та яким треба запобігти;
 2. виявляти критичні контрольні точки на етапах чи операціях, на яких контроль є необхідним для запобігання або усунення небезпеки або її зменшення до прийнятного рівня;
 3. вживати коригувальних дій, якщо за результатами проведення моніторингу на виробництві визначено, що критична контрольна точка не перебуває під контролем;
 4. впроводити перевірки з метою підтвердження ефективності заходів, зазначених у пунктах 1-3 цієї частини, та складати відповідні акти.

Відтак, в подальшому регулярними актами по підприємству мають фіксуватися перевірка наявності блок-схеми технологічних процесів і списку небезпечних факторів, а також дотримання заходів з контролю за такими факторами, якщо вони визначені технічними умовами операцій з переробки гною, та вжиття передбачених технічними умовами коригувальних дій.

Форма таких актів – довільна.

Невиконання зазначених вимог є підставою для притягнення до відповідальності за п.3 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…» як невпровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, що тягне за собою накладення штрафу, який вже вказувався.

Особливі вимоги встановлені також для документального супроводу перевезення гною чи продуктів його переробки у добрива чи покращувачі ґрунту.

Відповідно до ч.1 ст.22 ЗУ «Про побічні продукти…» оператори ринку на всіх стадіях утворення та обігу побічних продуктів тваринного походження повинні забезпечувати простежуваність таких продуктів,

З цією метою відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ «Про побічні продукти…» при перевезенні гною, створених в результаті його переробки добрив чи покращувачів ґрунту має складатися супроводжувальна документація, яка має включати інформацію про походження, пункт призначення, кількість та категорію таких продуктів, їх опис та маркування відповідно до законодавства.

Вимоги до маркування встановлює ч.2 ст.18 ЗУ «Про побічні продукти…», за якою продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження після їх утворення повинні негайно маркуватися оператором ринку та містити інформацію, чітко викладену українською мовою у формі, що привертає увагу і не стирається, а саме:

 • категорію побічних продуктів тваринного походження, з якої виготовлено продукт;
 • назву продукту;
 • ім'я або найменування виробника та адресу чи місцезнаходження виробничих потужностей;
 • якісний та кількісний склад компонентів;
 • інструкцію для застосування та всі рекомендації стосовно безпечності чи можливих наслідків споживання (використання).

Отже, гній, а також добрива та/або покращувачі грунту, створені в результаті переробки гною, повинні в момент створення та постановки на облік супроводжуватися маркуванням з такою інформацією, більш детальний зміст якої визначається відповідно до затверджених на підприємстві технічних умов їх виготовлення та маркування.

Відповідальність за порушення цих вимог передбачена п.п.4 та 5 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…»:

 • Згідно п.4 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…» введення в обіг неправильно маркованих продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, на фізичних осіб - підприємців - від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження.
 • Згідно п.5 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…» порушення вимог щодо забезпечення простежуваності та ведення документації (актів, протоколів) тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від двох до трьох мінімальних заробітних плат.

Спеціальні вимоги до технології перевезення стосуються виключно гною та добрив: гній може перевозитися з використанням транспортних засобів та герметичних контейнерів, які унеможливлюють витік рідин від таких продуктів, доступ до нього птахів, тварин, гризунів та мають конструкцію, що забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію.

Порушення зазначеної вимоги є підставою для притягнення підприємства до відповідальності згідно п.7 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…» накладається штраф на юридичних осіб від восьми до дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат.

Добрива для перевезення мають супровождуватися документацією, що характеризує їх склад. В певних випадках добрива можуть бути віднесені до небезпечних вантажів, що вимагають спеціальних умов перевезення згідно Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів (Наказ МВС від 04 серпня 2018 року № 656).

До перевезення покращувачів грунту таких вимог не висувається.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнером Crowe Erfolg Ukraine)

Пʼятниця, 16 квітня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери