Ринок землі. Концепція запровадження

Основна мета - впровадження моделі ринку землі, що об'єднає аграріїв в його підтримці та буде сприяти росту ефективності с/г виробництва. Вказана модель поетапного впровадження реформи є поступовим входженням с/г виробників до ринку землі і не несе значних шоків/ризиків для їх діяльності і тому має широку підтримку в аграрній спільності.

 

                      Перший етап.  Створення законодавчих, організаційних та електоральних передумов:

• Закріплення в Конституції України заборони іноземним фізичним та юридичним особам, а також особам без громадянства прямо або опосередковано володіти с/г землею в Україні.
• Розпаювання земель держпідпиємств і установ (НААН) між колишніми і нинішніми працівниками, передача у власність с/г земель наданих фермерам в постійне користування.
• Встановлення першочергового права покупки земельних ділянок поточними орендарями земельних ділянок та/або їх власниками.
• Наповнення, виправлення помилок та неузгодженостей у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
• Запровадження мінімального податкового навантаження на 1 гектар товарної землі з метою боротьби з тіньовою обробкою землі.
• Передача всіх держземель за межами населених пунктів у комунальну власність територіальних громад.
• Розробка та впровадження на базі земель ОСГ, що не підпадають під дію мораторію, механізмів доступного кредитування фізичних осіб.
 

                       Другий етап.  Реалізація пілотного проекту

             • Після завершення першого етапу, проведення пілотного проекту–продаж земель комунальній власності за рішенням територіальних громад

                     А. Землі які залишилися у користуванні державних установ та підприємств після розпаювання

                     Б. Землі запасу і резерву після остаточної їх передачі територіальним громадам

             • Реалізація визначених земельних ділянок через Прозоро, лотами розміру одного поля (50-200 га)
 
             • На цьому етапі право на набуття у власність земельних ділянок надається виключно фізичним особам -  громадянам України, до 500 гектарів землі на одну фізичну особу
 
             • Оцінка результатів реалізації пілотного проекту, ефективності роботи механізму кредитування,  реалізованих на першому етапі. Виправлення помилок і проблем виявлених під час аналізу.
 
 
      Третій етап. Зняття мораторію на продаж с/г земель громадянам України
 
      • Після успішного проведення пілотного проекту щодо продажу земель сільськогосподарського призначення  державної та/або комунальної власності, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
 
      • На цьому етапі право на набуття у власність земельних ділянок надається виключно фізичним особам громадянам, з обмеженням до 500 гектарів землі на одну фізичну особу.

 

     Четвертий етап. Зняття мораторію для с/г виробників, заснованих виключно громадянами України

      • За наявної необхідності, але не раніше ніж через три роки після початку третього етапу, можливим є надання права набувати у власність земельні ділянки юридичним особам, власниками яких є виключно громадяни України.
 
     • Встановлення обмеження щодо обсягу максимального земельного банку у власності юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб не більше 5 тисяч гектарів (або антимонопольні обмеження).
Субота, 1 червня 2019

 

COVID_19_2

Партнери