ВАР, у взаємодії з міжнародними організаціями та проектами двостороннього співробітництва, було розроблено та внесено до ВРУ нову редакцію Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», що передбачає створення можливості для появи в Україні сучасних кооперативів, здатних успішно конкурувати з приватними трейдерами.

Фахівцям ВАР вдалося переконати заступника Голови Аграрного комітету ВРУ В.Івченка (автора альтернативного законопроекту) щодо основних положень даного законопроекту. Аграрним комітетом ВРУ розглянуто законопроект та рекомендовано до ухвалення у першому читанні.

Даним законопроектом закладається ефективна модель економічної діяльності сільськогосподарського кооперативу, яка дозволяє підвищити його конкурентноздатність на аграрному ринку, запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів), дає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус.

Проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» розроблено з метою системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів та кращих світових практик. 

Основним принципом законопроекту «Про сільськогосподарську кооперацію» є відмова від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку. Відповідно пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив. При цьому законопроектом передбачається поступовий перехід існуючих сільськогосподарських кооперативів до нової єдиної форми.

Разом з тим, законопроектом, на відміну від чинного регулювання відповідних відносин, усуваються невиправдані обмеження та пропонуються додаткові можливості для розвитку сільськогосподарських кооперативів. Зокрема, сільськогосподарські кооперативи, які діють з метою одержання прибутку (незалежно від обраного виду діяльності) матимуть право здійснювати операції з особами, які не є членами або асоційованими членами таких кооперативів, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу, та не матимуть обмежень щодо переходу права власності на продукцію своїх членів.

Законопроектом також передбачено можливість утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань – так званих кооперативів другого рівня, які є поширеними у світі. При цьому, для сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) зберігається й право засновувати та бути членами і у кооперативних об’єднаннях, що утворюються відповідно до Закону України «Про кооперацію».

Таким чином, запропоноване законопроектом законодавче врегулювання з одного боку дозволяє зберегти усі існуючі умови для тих сільськогосподарських кооперативів та виробників сільськогосподарської продукції, які незважаючи на недосконалість чинного законодавства, планують продовжувати/розпочинати здійснювати свою діяльність у таких умовах, з іншого – пропонує для виробників сільськогосподарської продукції нові можливості для розвитку сільськогосподарської кооперації.

Прийняття законопроекту стимулюватиме розвиток існуючих та утворення нових сільськогосподарських кооперативів, збільшення їх ринкової частки у виробництві та реалізації сільськогосподарської продукції, що у свою чергу сприятиме посиленню конкурентноздатності малих та середніх виробників, зокрема, та соціальному розвитку сільських територій загалом.

Вівторок, 4 грудня 2018

 

COVID_19_2

Партнери