15 листопада 2020 року набув чинності Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», який розроблявся за активної участі Всеукраїнської Аграрної Ради. Зокрема, одним зі співавтором документу став заступник голови ВАР Михайло Соколов. 

Загальна концепція кооперації, на якій побудований закон, запозичена з досвіду роботи кооперативів у розвинених країнах. До розробки закону також були залучені юристи кооперативних об’єднань Канади, європейські експерти з питань діяльності кооперативів, фахівці міжнародних кооперативних банків тощо. Робота базувалася на звітах про розвиток кооперації в Європі, які були підготовлені на замовлення Єврокомісії. 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», робота над яким тривала понад 4 роки, є революційним для українського аграрного сектору. Він дає можливість малим та середнім аграріям розвиватися та отримувати більший дохід, виходити на нові ринки зі своєю продукцією, бути конкурентами для великих агрокомпаній. 

Згідно нового закону кооператив зможе: 

  •  купувати с/г продукцію своїх членів, за вигідною ціною, встановленою ними самими, що раніше заборонялось;
  • формувати великі товарні партії та реалізовувати їх, в тому числі експортувати за кордон;
  • переробляти с/г продукцію, формуючи додаткову вартість та продавати готові товари;
  • виплачувати отриманий від реалізації продукції прибуток учасникам кооперативу пропорційно кількості зданої ними продукції;
  • залучати інвестиції від бізнесу, оскільки членами кооперативу тепер зможуть бути не лише фізичні, а й юридичні особи, що не дозволялось раніше.

Основні переваги закону:

  • робота кооперативу регулюватиметься одним законом, а не кількома, як це було раніше, що значно утруднювало його роботу та вимагало додаткових платних консультацій;
  • спрощується ведення господарської діяльності кооперативу;
  • полегшується ведення бухгалтерії через приведення її термінології до міжнародних норм;
  • неприбуткові кооперативи легко зможуть отримувати статус неприбутковості із чим раніше були проблеми.

Крім того, парламент підтримав пропозиції ВАР та прийняв рішення про включення до всіх програм державної підтримки сільськогосподарських кооперативів, як реципієнтів. У тому числі с/г кооперативи які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, отримуватимуть пряму державну допомогу. Відшкодування здійснюється шляхом виплати бюджетної дотації на одиницю пошкоджених угідь.

Разом з тим, для повноцінного функціонування сільськогосподарських кооперативів необхідно прийняти ряд змін до Податкового кодексу. Вони пропонуються законопроектами №4457 та №4457-1, які зареєстровані у Верховній Раді.

Так, у прийнятому законі про с/г кооперацію не застосовуються поняття «пайовий внесок», «додатковий пайовий внесок» «пай», «пайовий фонд», «пайові виплати», «кооперативні виплати», натомість  їх замінено на  «вклад члена кооперативу», «додатковий вклад», «частка у статутному капіталі», «статутний капітал»,  «дивіденди», «патронажні дивіденди». Водночас у Податковому кодексі України наразі застосовуються поняття «сільськогосподарський виробничий кооператив», «сільськогосподарський обслуговуючий кооператив», «пай», «пайовий внесок».

Також законом про с/г кооперацію передбачено здійснення виплати членам кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, патронажних дивідендів, однак такий інститут відсутній у Податковому кодексі України і потребує врегулювання.

Окрім того, потребує врегулювання також питання оподаткування виплати патронажних дивідендів. Так, пропонується не оподатковувати суму доходів фізичної особи від реалізації власної сільськогосподарської продукції і виплати патронажних дивідендів кооперативом, якщо вона не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо ж сума перевищує вказаний розмір, то оподатковувати за ставкою 18% бази оподаткування ПДФО в частині, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Понеділок, 23 листопада 2020

 

SaveUA_ukr

Партнери