Запитання (Херсонська область)

Яку діяльність можна вести на пасовищах?

Відповідь

До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги).

Згідно з Додатком 4 «Перелік угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь» Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 року №1051, група «001- рілля» включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур , включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці.

До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби , а також міжряддя садів, які використовуються під посіви.

Також у вказаному Додатку 4 зазначено, що до групи «001-рілля» належить підгрупа «02-пасовища», що включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ 26640-85); рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки та для створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.

А згідно з ч.3 цієї ж статті Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Так, постановою КМУ від 02.11.2011 року №1134 було затверджено такий Порядок.

Таким чином, пасовища використовуються виключно для випасання худоби , а розорювати пасовища можливо лише для їх докорінного поліпшення та у випадку розробки відповідного проекту землеустрою, що передбачає впорядкування угідь.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом Вікторією Кіпріяновою, консультантом із земельних питань.

Пʼятниця, 30 жовтня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери