Чи сплачувати податок на об’єкти нерухомості (будівлі та споруди сільськогосподарського призначення: зерносклади, майстерні, тваринницькі будівлі), власником яких є фізична особа (голова СФГ, одноосібний власник), який передав в оренду такі об’єкти юридичній особі - СФГ? - Дніпропетровська область.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачений статтею 266. Податкового кодексу України.
Так, відповідно до п.п. 266.1.1 п.266.1 ст.266 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. А об’єктом оподаткування згідно положень п.п.266.2.1 п.266.2 ст.266 Податкового кодексу України є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Водночас у підпункті «ж» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України вказано, що не є об’єктом оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до
класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Поняття сільськогосподарський товаровиробник містить Закон України «Простимулювання розвитку сільського господарства на період 2011-2004 років». Так, згідно зі ст.1цього Закону сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією. А виробниками сільськогосподарської продукції є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи
(фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні,
користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин (ст.1 Закону України «Про сільськогосподарський перепис»).

Тож застосування підпункту "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, передбачає, що сільськогосподарський товаровиробник:

  • здійснює сільськогосподарську діяльність відповідно до класифікатора видів економічної діяльності;
  • використовує будівлі, споруди безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
  • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, що безпосередньо використовуються у сільськогосподарській діяльності відповідають класу (код 1271) "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507. Вище наведене роз’яснила Державна фіскальна служба України в Індивідуальній податковій консультації № 1753/Б/99-99-13-03-01-14/ІПК від 20.04.2018 року.

То ж щодо фізичної особи – сільськогосподарського товаровиробника, то, виходячи із зазначених вище термінів та понять, така особа має бути фізичною особою-підприємцем.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про фермерське господарство» до складу майна фермерського господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.

!!!Таким чином, якщо зазначені Вами об’єкти нерухомості (будівлі та споруди сільськогосподарського призначення: зерносклади, майстерні, тваринницькі будівлі) не входять до складу майна фермерського господарства (складеного капіталу), тобто не передані членом такого господарства до складеного капіталу СФГ, то норма (пільга) підпункту «ж» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України на такі об’єкти не розповсюджується та відповідно податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачений статтею 266 Податкового кодексу України, необхідно буде сплатити власнику такого майна.

Інформація підготовлена:

Юридично конслультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада та Вікторія Кіпріянова - консультант із земельних питань

Пʼятниця, 4 вересня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VAR

Партнери