Більшість сільськогосподарських товаровиробників в процесі виробництва тваринницької продукції використовують гній. І тут виникає безліч питань стосовно діючих вимог щодо утилізації гною, зокрема вимоги і правила щодо компостування гною для виробництва органічних добрив.

Отже, найперше, що нас цікавить – це повний перелік нормативно-законодавчих актів , які регулюють дане питання:

 1. Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»
 2. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
 3. Закон України «Про стандартизацію»
 4. Закон України «Про ветеринарну медицину»
 5. ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять
 6. ДСТУ 7881:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Номенклатура показників якості
 7. ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)
 8. ДБН В.2.2-1 Будівлі і споруди для тваринництва
 9. ДБН Б.2.4-4. Планування та забудова сільських поселень.
 10. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
 11. Санітарні правила і норми розміщення, обладнання та експлуатація малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, тварин) в населених пунктах Української ССР санітарних правил та норм № 5.02.12/н
 12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»
 13. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590

Відповідно до законодавчих актів несення гною на поля без обробки шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами забороняється.

Відповідно до до п.2 ч.1 ст.1 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» термін гній розуміється як будь-які екскременти та/або сеча сільськогосподарських тварин, крім риби, з підстилкою або без неї.

В силу п.6 ч.1 ст. 12 ЗУ «Про побічні продукти…» гній є побічним продуктом тваринного походження, що належать до категорії II.

Відповідно до ч.2 ст.22 ЗУ «Про побічні продукти…» передбачає, що оператори ринку, що здійснюють поводження з побічними продуктами тваринного походження, зобов’язані вести облік таких продуктів і супровідної документації.

Відтак, при створенні на підприємстві гною, такий гній має бути взятий на облік за правилами НП(С)БО 30 «Біологічні активи».

Невиконання цього обов’язку може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно п.5 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…», за якою порушення вимог щодо забезпечення простежуваності та ведення документації (актів, протоколів) тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від двох до трьох мінімальних заробітних плат.

Інформація підготовлена :

Юридично консультаційна служба ГС Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Понеділок, 12 квітня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери