ВАР разом з іншими громадськими асоціаціями домоглися перегляду показників викидів парникових газів для сфери сільського господарства та встановлення їх на реалістичному рівні, що враховує інтереси аграріїв та тенденції до розвитку агросектору.  

Експерти аналітичного центру ВАР «Розумна країна» взяли участь у громадському обговоренні проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення другого національно визначеного внеску України», що був розроблений Міндовкілля. Документ визначає показники викидів парникових газів до 2030 року у розрізі галузей економіки та перелік заходів, які плануються для впровадження в рамках політики держави щодо боротьби зі зміною клімату.

За посередництва Мінекономіки були проведені низка узгоджувальних нарад, на яких представники ВАР та інших галузевих асоціацій висловили такі основні недоліки цього документу:

  • в запропонованих Міндовкілля  розрахунках викидів парникових газів у сфері рослинництва планується оптимізувати (зменшити) внесення азотних добрив з метою зменшення викидів парникових газів. Це означає, що розрахунки Міндовікілля не  передбачають збільшення поточного рівня внесення азотних добрив, який на сьогодні (в середньому по країні такий рівень складає  80 кг/га діючої речовини) є значно нижчим, а ніж у європейських країнах. Фактично запропонований підхід Міндовкілля звужує потенціал аграріїв для підвищення родючості ґрунтів та збільшення врожайності;
  • заплановані організаційні заходи реалізації кліматичної політики в агарному секторі не є деталізованими та не передбачають надання державної підтримки на впровадження аграріями заходів із зменшення викидів парникових газів.

В результаті проведених нарад Міндовкілля переглянуло розрахунки викидів парникових газів у сфері рослинництва. Відомство передбачило збільшення кількості внесення азотних добрив на 25 % порівняно із існуючим рівнем, що створює умови аграріям для розвитку. Також визначило серед джерел фінансування заходів із реалізації проекту акту у сфері сільського господарства також кошти державної підтримки (цільові дотації, механізми здешевлення кредитів на впровадження заходів із зменшення викидів парникових газів).

Також було домовлено про необхідність подальшого опрацювання більш детального плану впровадження заходів із реалізації другого національно визначеного внеску України у сфері сільського господарства. Задля цього створена робоча група, до складу якої були включені представники ВАР.

 

Середа, 28 квітня 2021

 

SaveUaФіксація збитківагроцентр

Партнери