Питання 1: Що робити, коли БУВР і ДАВР відмовляються надавати документи по наявним меліоративним системам, точкам водовиділу тощо, а сільрада не має інших документів і обліку не ведеться?

Відповідь: Згідно діючого законодавства (до прийняття законопроекту №5202-д «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» та набуття їм чинності) у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель (Держводагентство), установ, організацій, що належать до сфери його управління відсутній обов’язок надавати за запитом водокористувачів інформацію в обсягах, передбачених законопроектом №5202-д (в тому числі: інформацію щодо переліку водокористувачів, надання послуг яким забезпечується із використанням точки водовиділу; щодо кадастрових номерів земельних ділянок таких водокористувачів, гідротехнічна меліорація яких забезпечується із використанням відповідної точки водовиділу; схеми об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних мереж).

Сьогодні Держводагенство зобов’язане дотримуватись вимог Закону України  від 13.01.2011 № 2939-IV «Про доступ до публічної інформації». Перелік інформації, яка є публічною, затверджений Наказом Держводагентства від 31.01.2012 № 45 «Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, та регламенту розміщення такої інформації»

https://www.davr.gov.ua/nakaz-derzhvodagentstva-vid-31012012--45-pro-zatverdzhennya-pereliku-vidiv-publichnoi-informacii-vklyuchayuchi-ekologichnu-rozporyadnikom-yakoi-ye-derzhvodagentstvo-ukraini-ta-reglamentu-rozmitshennya-takoi-informacii

Публічна інформація публікується на сайті Держводагентства або надається за запитом. Частина публічної інформації існує у формі відкритих даних. Так, зведені дані щодо державного обліку водокористування знаходиться на сайті Держводагенства https://data.gov.ua/dataset/cadastre-water-use 

І хоча інформація щодо використання водних ресурсів віднесена до публічної інформації, надання інформації саме в тому розрізі, який необхідний для формування території обслуговування ОВК (включаючи інформацію про осіб), не передбачене діючим законодавством.

Інформація, яка може бути отримана в рамках запиту про публічну інформацію:

відомості (назва, наявність договору, кількість га на зрошенні) щодо водокористувачів (юридичні та фізичні особи) з прив’язкою до організації (БУВР, РОВР, УК, МУВГ, експлуатаційна дільниця), які обслуговують відповідні джерела зрошення та точки водовиділу (НС, ГТС головні канали, трубопроводи, інші джерела).

Після набуття чинності Закону «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, установ, організацій, що належать до сфери його управління буде прямий обов’язок надавати  за запитом водокористувачів інформацію в обсягах, передбачених таким законом.

Питання 2: Що робити, якщо інформація щодо меліоративної системи, земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується із використанням відповідної точки водовиділу, відсутні у Держводагентства/ОМС (тобто, навіть після прийняття закону вона не може бути надана за запитом водокористувачів)?

Відповідь: Законопроект №5202-д не виключає можливості створення ОВК та визначення території її обслуговування навіть у випадку відсутності належної інформації в уповноважених органів.

Так, наявність відповіді органів влади з переліком необхідної інформації не є обов’язковою умовою для реєстрації ОВК. Звісно, що отримання таких відомостей від відповідних уповноважених органів та підприємств, установ, організацій дозволить на початковому етапі більш точно визначити територію обслуговування ОВК. Водночас, відсутність відповідей на відповідні запити членів ініціативної групи, не є перешкодою для утворення ОВК, адже в такому випадку засновники ОВК самостійно визначатимуть території її обслуговування на підставі тої інформації, що є в їх розпорядженні. Зокрема, таке самостійне визначення території обслуговування можна буде зробити на підставі інформації про існуючі договори аграріїв щодо постачання води для зрошення їх земельних ділянок, в яких визначена одна й та сама точка водовиділу. Принагідно зауважимо, що проектом прямо передбачено, що при створенні ОВК власниками (користувачами) земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких на день проведення установчих зборів здійснюється, до території обслуговування організації включаються всі земельні ділянки, подача (забір) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких на день проведення установчих зборів організації здійснюється з використанням однієї чи декількох точок водовиділу. У разі відсутності інформації про земельні ділянки, гідротехнічну меліорацію яких можливо відновити у разі капітального ремонту наявної насосної станції (іншої гідротехнічної споруди) або будівництва нової, засновники самостійно визначають земельні ділянки, які включаються до території обслуговування організації. Крім того, проектом закону надається можливість створення ОВК навіть однією особою, яка згодом у встановленому порядку замовить документацію із землеустрою щодо визначення меліоративної мережі та зареєструє в ДЗК відповідну мережу. Це надасть можливість усім водокористувачам, земельні ділянки яких будуть включені до території обслуговування ОВК згідно відомостей ДЗК, подати заяви про входження до членів ОВК.

Іншими словами, точне та повне визначення території обслуговування ОВК на практиці відбуватиметься вже після утворення такої ОВК, адже саме така ОВК після її державної реєстрації як юридичної особи замовляє документацію із землеустрою щодо визначення меліоративної мережі, якою забезпечується гідротехнічна меліорація земельних ділянок, що входять до території обслуговування організації, та за її результатами подає заяву про внесення до ДЗК відомостей про відповідну меліоративну мережу.

Водночас при виготовленні документації із землеустрою до території обслуговування меліоративної мережі ОВК включаються всі земельні ділянки, гідротехнічна меліорація яких повинна забезпечуватись технологічно цілісними з відповідною точкою водовиділу (точками водовиділу) об’єктами міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем згідно з проектною документацією на будівництво (розміщення) відповідних систем та об'єктів. Такі земельні ділянки включаються до території обслуговування меліоративної мережі  організації незалежно від того чи наявні на день виготовлення документації із землеустрою об’єкти міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем, що були збудовані (розміщені) для гідротехнічної меліорації таких ділянок.

Питання 3: Коли, теоретично, може бути прийнятий законопроект №5202-д, який дає старт створення ОВК?

Відповідь: теоретично, законопроект може бути прийнятий у  другому читанні наприкінці листопада цього року. Маємо надію, що народні депутати проявлять державницьку позицію та підтримають документ.

Питання 4: Отримали офіційні відповіді від БУВРу Нижнього Дніпра про те, що вони не надають інформацію щодо внутрішньогосподарських меліоративних систем, оскільки останні не є у них на балансі. Що робити?

Відповідь: Внутрішньогосподарські меліоративні системи, які є приватною власністю та не є об’єктами державної власності, насправді не знаходиться в управлінні БУВР та не обліковуються там. Інформація про них є лише у нинішніх власників.

Додатковими джерелами отримання такої інформації можуть бути відповіді на запити: 

  • до проектних інститутів щодо технічної документації;
  • до органів місцевого самоврядування щодо об’єктів (складових) меліоративних систем, що були їм передані;
  • до Державного агентства водних ресурсів, місцевих органів виконавчої влади, які за участю органів місцевого самоврядування, мають провести інвентаризацію інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем, аудит використання зрошуваних земель та енергетичного аудиту насосних станцій, згідно Указу Президента України від 13 серпня 2021 року № 357/2021.
Понеділок, 22 листопада 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери