Підставами для відмови у видачі Свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів можуть бути:

  1. подання не в повному обсязі або прострочених документів;
  2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  3. невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам дорожнього перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)

У разі виявлення порушення вимог, установлених до конструкції та/або комплектації транспортного засобу предметами спеціального обладнання, транспортний засіб після усунення виявлених недоліків може повторно подаватися на перевірку до сервісного центру(СЦ).

Під час проведення повторної перевірки інспектуються елементи конструкції транспортного засобу та предмети спеціального обладнання, що не відповідали встановленим вимогам або були відсутніми під час проведення попередньої перевірки.

Строк дії Свідоцтва не має перевищувати строку дії протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб'єктом здійснення обов'язкового технічного контролю, та строку наступної перевірки цистерни (проміжної або періодичної залежно від конкретного випадку).

Відомості про всі видані та продовжені Свідоцтва вносяться до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ та відповідного журналу.

У разі пошкодження або втрати Свідоцтва протягом строку його дії за зверненням власника транспортного засобу, перевізника або його уповноваженого представника СЦ видає нове Свідоцтво на строк раніше виданого на підставі інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ, без проведення перевірки транспортного засобу.

Вівторок, 7 грудня 2021

 

Фіксація збитків
збори ОВК

Партнери