Експерти Всеукраїнської Аграрної Ради за підтримки Програми USAID із аграрного і сільського розвитку (АГРО) внесли пропозиції до "Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності", яку розробило Міністерство економіки України.

«Методика допоможе зрозуміти який орієнтовний перелік документів підтверджує те, що руйнування або знищення майна відбулось внаслідок збройного нападу рф. Крім того, в методиці вказано, що за умовну грошову одиницю при розрахунках збитків приймають долар США, що актуально в наш час, коли курс значно зріс. Позитивним моментом є надання пояснень як розраховувати упущену вигоду, в тому числі у випадку, коли не було реального пошкодження майна, але для власника настали негативні наслідки –  це важке питання», - пояснює Віталій Наконечний, експерт ВАР з юридичних та регуляторних питань.

Зауваження та пропозиції ВАР направлені на забезпечення практичної можливості аграрним підприємствам довести реальний розмір збитків.

Зокрема, вони вказують, що не завжди є правильним оцінювати вартість рухомого майна, виходячи з облікових даних фінансової звітності підприємства, що була складена станом на 31 грудня 2021 року, оскільки ринкова вартість майна може бути набагато більшою.

Також експерти ВАР пропонують дозволити робити оцінку упущеної вигоди для підприємств, які були збитковими в 2020-2021 роках.

__________________________________________________________________

Повний текст зауважень та пропозицій ГС "ВАР" щодо "Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності"

1. В п. 7 розділу I Методики (5 арк.) вказано:

"7. Оцінка збитків, завданих постраждалим внаслідок збройної агресії, здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки збитків або є результатом проведення судової експертизи (експертного дослідження)".

Пропонуємо додати слова: "або шляхом надання інших доказів органу, який уповноважений визначити  їх розмір".

Якщо цю фразу не додати, то суди будуть відмовляти у задоволенні позовів так як відсутня судова експертиза (експертне дослідження).

В абз. 3 п. 1 розділу I Методики вказано:

"Методика є обов’язковою для використання під час оцінки збитків, завданих постраждалим, яким нанесений збиток внаслідок збройної агресії, проведення судової експертизи (експертного дослідження),..".

Таким чином, Методика допускає, що оцінка збитків можлива не тільки шляхом проведення судової експертизи (експертного дослідження).

2. В п. 3 розділу II Методики (7 арк.) вказано:

"3. Електронна форма звітів підписується шляхом накладення електронного підпису із урахуванням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.".

Пропонується слова "електронного підпису" замінити словами "удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису".

В п.п. 12, 13 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про електронні довірчі послуги" зазначено:

"1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис;

13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі".

Таким чином, електронний підпис – це будь-яка електронна форма даних, що використовується підписувачем як підпис, не обов'язково захищений.

Прикладом електронного підпису є скан-зображення власноручного підпису, яке прикладається до текстового файла й конвертується, скажімо, у формат pdf.

Вказане не підійде для Методики. Тому пропонуються вищевказані пропозиції.

3. В абз. 3 п. 4.1 розділу III Методики (16 арк.) щодо рухомого майна вказано:

"4.1. Вказане майно оцінюють, виходячи з облікових даних фінансової звітності підприємства – власника або балансоутримувача такого майна, що була складена станом на 31 грудня 2021 року та відображає фактично понесені витрати на придбання майна".

Пропонуємо після слів "на придбання майна" додати слова "інших даних, які підтверджують ринкову вартість майна".

Дуже часто рухоме майно проходить амортизацію, придбавалось в грн, а зараз курс долара вищий і його ринкова вартість може бути набагато більшою, ніж по обліковим даним фінансової звітності. Крім того, фінансова звітність може бути елементарно відсутньою. Тому, треба написати за інші дані, які підтверджують ринкову вартість майна.

4. В п. 5.6 розділу IV Методики (30 арк.) та інших вказано:

"У разі, якщо підприємство складає звітність відповідно до П(С)БО 25….

Якщо підприємство складає звітність за формами, специфічними для визначених видів діяльності (наприклад, банківська діяльність),

Якщо діяльність ЄМК здійснюється на організаційній базі ФОП і не передбачає складання розгорнутої звітності,…".

Пропонуємо доповнити як бути, якщо підприємство складає звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Про це в останньому абз. п. 1 розділу I Методики вказано.

В п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України вказано:

"134.1. Об’єктом оподаткування є:

134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями цього Кодексу".

5. В п. 4 розділу IV Методики (27 арк.) вказано:

"4.       Якщо на дату, що передує початку військових дій (23.02.2022), підприємство, утворене на основі ЄМК, демонструвало збиткову діяльність за підсумками як 2020 року, так і 2021 року, оцінку упущеної вигоди щодо нього не виконують".

Вважаємо невірним даний підхід тому, що на початку всі підприємства є збитковими так як їх інвестиції не були окуплені, або тривають протягом багатьох років і стверджувати, що саме в 2022 році не було б прибутку є невірним. Більше того, у підприємства можуть бути укладені вигідні угоди до початку війни і саме вони могли принести прибуток, незважаючи на минулі періоди діяльності.

Пропонуємо уточнити вказаний пункт.

Нагадаємо, ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» та Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО, розпочали спільний проєкт з підтримки економічного відновлення аграрного сектору України, постраждалого внаслідок військової агресії росії проти України.

У рамках проекту впроваджуються найкращі міжнародні практики з фіксації воєнних злочинів та розрахунку завданих ними втрат. На основі зібраної інформації буде створена доказова база даних для підтвердження вчинених злочинів російської федерації проти України.

У подальшому зібрана доказова база використовуватиметься для подання індивідуальних заяв або приєднання до вже існуючих колективних позовів до міжнародних судів з метою відшкодування завданої шкоди.

___________________________________________________________________

Підготовлено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується компанією Chemonics International. Думка авторів не обов’язково є офіційною точкою зору USAID чи Уряду СШA.

 

 

Середа, 17 серпня 2022

 

SaveUaФіксація збитківагроцентр

Партнери