Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб`єкту господарювання, об`єкт якого належить до другої або третьої групи. Дозвіл видається обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

До другої групи належать об`єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об`єкти, які не належать до першої і другої груп.

При цьому, приписами Закону України «Про охорону атмосферного повітря» визначено вимогу щодо отримання відповідного дозволу у випадку провадження діяльності, що супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря безпосередньо стаціонарними джерелами.

Згідно Податкового кодексу України до стаціонарного джерела забруднення відноситься підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу або скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Постановою КМУ №1598 від 29.11.2001 року затверджено перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню. Дивіться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1598-2001-%D0%BF#Text

Системний аналіз норм законодавства свідчить про те, що отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є обов`язковою умовою для провадження діяльності підприємствами, цехами, агрегатами, установками або іншими нерухомими об`єктами, яка пов`язана із надходженням в атмосферне повітря речовин хімічного або біологічного походження, що мають або можуть мати негативний вплив на здоров`я людини і стан навколишнього природного середовища, та перелік яких, як найбільш поширених і небезпечних.

Орієнтовний перелік обладнання устаткування, застосування яких вимагає отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, визначений Переліком типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел . Дивіться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1102-04#Text).

Вочевидь при здійсненні обприскування полів ЗЗР не застосовуються стаціонарні джерела забруднення, а відтак НЕ ПОТРІБНО отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
______________________________________________________

Консультація підготовлена Martyniv Law Firm

Діяльність здійснюється рамках проекту "Програма підтримки продовольчої безпеки агровиробників ", Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО

Пʼятниця, 2 грудня 2022

 

SaveUA_ukr

Партнери