Згідно ч. 4 ст. 32 Закону України «Про оренду землі» перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування) не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Тому, радимо додатково переглянути договір оренди земельної ділянки із попереднім орендодавцем на предмет наявності в ньому пункту щодо внесення змін до договору чи його припинення у випадку смерті орендодавця.

За загальним правилом відповідно до ч. 1, 4 ст. 148-1 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди щодо такої земельної ділянки. За згодою сторін договору оренди до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.

Тому, чинне законодавство не визначає обов’язку сторін договору оренди, в якому змінився орендодавець, укладати нові договори чи вносити зміни в діючий договір, чи укладати додаткову угоду. Укладений договір оренди з попереднім власником зберігає свою чинність для нового власника.

Лише за згодою нових сторін договору оренди до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки (ч. 4 ст. 148-1 Земельного кодексу України).

У випадку, якщо сторони вирішили укласти додаткову угоду лише у зв’язку із зміною сторін договору, то умови первісного договору щодо предмета договору зберігають чинність (в тому числі щодо строку дії договору) , і відсутня необхідність їх дублювати в додатковій угоді, оскільки в цьому випадку додаткова угода буде доповненням до основного договору.

В той же час, за згодою сторін підприємство можете внести зміни в діючий договір оренди щодо інших питань, якщо досягнете згоди з користю для обох сторін. Однак це право орендаря, і обов’язку переукладати договір з новим власником законодавство не передбачає.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада та Шеремета Віта

Понеділок, 5 квітня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери