Шановні власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах Карпівської зрошувальної системи Кременчуцького району Полтавської області, ініціативна група (ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ») запрошує Вас на 11:00 12 січня 2023 року прийняти участь в установчих зборах щодо створення організації водокористувачів (далі – Збори), які відбудуться за адресою: вулиця Гагаріна, будинок 20-А, с. Пришиб, Кременчуцький район, Полтавська область, приміщення ТОВ «Відродження».

Збори організовуються з дотриманням протиепідемічних заходів встановлених на період дії карантину та військового стану. Учасники Зборів будуть забезпечені засобами індивідуального захисту щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Реєстрація учасників Зборів проводитиметься з 10:20 до 10:50  за місцем їх проведення.

Для реєстрації при собi мати:

- паспорт;
- довiренiсть на право участi у Зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства (для представникiв);
- документи, що посвiдчують право власностi (корисування) земельною дirrянкою, дозвiл на спецводокористування;
- іншi документи, обумовленi Законом України "Про органiзацiї водокористувачiв та стимулювання гiдротехнiчної мелiорацiї земель".

Звертаємо увагу, що власники (користувачі) земельних дiлянок, фiзичнi особи, беруть участь в Зборах особисто, або через cвоїx представникiв. Юридична особа бере участь у зборах через свого керiвника або iншого уповноваженого працiвника, повноваження яких пiдтверджуються документами, вiдповiдно до норм чинного законодавства України.

Проект порядку денного установчих зборiв:

  1. Обрання голови, секретаря та членів рахункової комісії Зборів.
  2. Затвердження Регламенту та Порядку денного Зборiв.
  3. Прииняття рішення про створення організації водокористувачів.
  4. Прийняття рiшення про найменування та скороченого найменування (за необхiдностi) органiзацiї.
  5. Прийняття pішення про розмiри та порядку внесення засновниками вступних внесків (у разі прийняття рішення про їх внесення).
  6. Прийняття рiшення про затвердження Статуту органiзацiї або про здiйснення організацієї діяльності на підставі модельного статуту. 
  7. Прийняття рiшення про створення (обрання) органiв управлiння органiзацiєю.
  8. Визначення особи чи осiб, якi мають право представляти органiзацiю у здiйсненнi реестрацiйних дiй.
  9. Прийняття рiшення про скликання загапьних зборiв органiзацiї водокористувачів, дату, час та мiсце їх проведення.
Понеділок, 2 січня 2023

 

Фіксація збитківПідтримай агросектор

Партнери