Як внести зміни до договору оренди у зв’язку із зміною сторони договору і умов договору?

Статтею 651 Цивільного кодексу України та статтею 30 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що зміна договору оренди землі допускається лише за згодою сторін, у письмовій формі, шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Тому, підприємству, в першу чергу, потрібно переглянути умови попереднього договору оренди на предмет наявності умов внесення змін у випадках зміни сторони в договорі, розміру і порядку сплати орендної плати та інших умов.

Стаття 31 Закону України «Про оренду землі» передбачає підстави для припинення договору оренди землі. Зміна сторони договору не є підставою для його припинення. Тому зміни сторони договору оренди попередній договір оренди є чинним, і достатньо укласти додаткову угоду, в якій зазначити нову сторону договору та підстави її заміни.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 закону України «Про оренду землі» розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Крім того, серед підстав для внесення змін до договору можуть бути, зокрема:

  • волевиявлення сторін щодо уточнення певних умов договору;
  • зміна строку дії оренди.

Ініціювати внесення змін може будь-яка сторона в будь-який момент. Оскільки сторони вільні в праві додавати до договору умови, які, на їхню думку, є істотними, у договорі можна передбачити детальний порядок внесення змін.

Тому у разі досягнення згоди з орендарем на рахунок орендної плати та умов її сплати можна внести зміни до основного договору оренди шляхом укладення додаткової угоди і прописати узгоджені умови щодо сплати орендної плати. Аналогічна позиція і щодо строку дії договору.

Звертаємо увагу, що зміни до договору оренди набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно

Середа, 26 травня 2021

 

COVID_19_2Протидія рейдерству
Zustrich VAR

Партнери