Досить часто в сільськогосподарських товаровиробників виникають побоювання, що землі, які роками обробляються ними після смерті власників паю переходять у невитребувані паї, а потім їх переоформлюють на інші підприємства. Зрозуміло, що найбільш актуальним є питання: чи є процедура, яка передбачає рівний розподіл невитребуваних паїв між підприємствами, які виявляють бажання орендувати такі ділянки

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Відповідно Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»:

  • нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження;
  • з моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності;
  • у разі якщо договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, переданої в оренду в порядку, визначеному цією статтею, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збирання врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю;
  • власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційному до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю.

Земельним кодексом України передбачено, що формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав.

Згідно з положеннями частини 3 цієї ж статті сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.

Водночас відповідно до ч.1 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтями 13, 14-1 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному реєстрі прав.

Таким чином, на жаль, чіткої процедури для передачі вище наведених нерозподілених земельних ділянок та невитребуваних земельних часток (паїв) в оренду чинне законодавство України не передбачає, тому укладення договорів їх оренди залежить від того, хто з можливих майбутніх орендарів першим розробить відповідну технічну документацію та в подальшому звернеться до селищної ради із заявою про її затвердження для передачі земельних ділянок в оренду.

Стосовно питань можливості першочергової оренди земельних ділянок, власники яких померли, ми розглянемо в наступній статті…

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба ГС Всеукраїнська Аграрна Рада та Вікторією Кіпріяновою (консультант із земельних питань)

Середа, 2 грудня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери