Досить  часто аграрії оформляють договори оренди земельних ділянок і мають неабиякий досвід в цій сфері. Але життя іноді підкидає нестандартні ситуації, які потребують особливого підходу. Наразі розглянемо особливості продовження дії договору оренди на землях меліорації.

Відповідно до ст.  19 Закону України «Про оренду  землі»  строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права.

Проте, щодо земельних ділянок, на яких проведена меліорація, міститься виключення в законі, визначене в ч. 4 ст. 19 Закону України «Про оренду землі», а саме – при передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До такого договору оренди землі включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

Тому у випадку, якщо в оренду передавались меліоровані землі, договір оренди повинен був бути укладеним мінімум на 10 років, і на даний час підприємство це може використати як можливість продовження договору оренди хоча б на 3 роки. У випадку відмови орендодавця, у підприємства залишається можливість продовження договору оренди щодо меліорованих земель до 10 років в судовому порядку.

У випадку, якщо меліорація була проведена орендарем після укладення договору оренди землі, тоді положення про мінімальних 10 років оренди не застосовується, однак принциповим є момент наявності/відсутності згоди орендодавця на таке покращення стану земельних ділянок, оскільки це дає орендодавцю право хоча б на відшкодування понесених ним витрат на проведення меліорація при припиненні дії договору оренди.

Так, відповідно до ст. 28 Закону України «Про оренду землі» у разі дій орендаря, не передбачених договором оренди, що призвели до зміни стану земельної ділянки, витрати на їх здійснення орендодавцем не відшкодовуються.

У разі здійснення орендарем за письмовою згодою орендодавця поліпшення орендованої земельної ділянки за власний рахунок орендодавець зобов’язаний компенсувати витрати на її поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди.

Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

Звертаємо увагу, що підприємство має право на переважне право   орендаря перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк, для цього підприємтву необхідно повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.  В повідомленні необхідно буде зазначити про проведену меліорацію.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

Інформація: Юридично консультаційна лінія Всеукраїнської Аграрної Ради спільно з Вікторією Шереметою

Вівторок, 17 серпня 2021

 

Фіксація збитків
збори ОВК

Партнери