Підприємство планує встановити окремий трансформатор для потреб зрошення. Яка процедура та якими нормативними актами регулюється даний процес?

На період воєнного стану в Україні приєднання до електричних мереж здійснюється згідно Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого Постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352. Порядком передбачено спрощення та здешевлення процедур приєднання до електричних мереж на період воєнного стану. Так, згідно з загальними правилами приєднання до електричних мереж, встановленими Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу та Методикою формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, плата за нестандартне приєднання складається з двох частин:

  • складова плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;
  • складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання.

Відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, замовники приєднання не сплачують плату за приєднання потужності, а повинні сплачувати тільки плату за створення електричних мереж лінійної частини приєднання.

При цьому, плата за створення електричних мереж лінійної частини приєднання розраховується згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання (тобто така плата є фактично компенсацією витрат оператора систем розподілу на будівництво).

Слід зазначити, що Порядок передбачає можливість виконання робіт зі створення лінійної частини приєднання самим замовником. Так, в пункті 10 Порядку визначено, що у разі у разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання силами оператора системи розподілу з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин. В такому разі, замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт. У випадку, якщо Замовник за власний кошт будує лінійну частину приєднання, він не сплачує оператору систему розподілу плату за приєднання, а оператор не здійснює компенсацію замовнику витрат, понесених на будівництво.

Так, відповідно до пункту 13 Порядку, «у разі тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж із обраною замовником точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та здійсненням оператором системи розподілу будівництва лінійної частини приєднання, плата за приєднання лінійної частини розраховується згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання. У разі прийняття замовником рішення здійснити самостійно будівництво лінійної частини приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), плата за тимчасове приєднання не нараховується».

Тобто, на період дії воєнного стану замовники приєднання звільнені від сплати плати за приєднання потужності. В той же час, таке звільнення має тимчасовий характер. Так, Порядком встановлено, що протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу (тобто переведені у постійні приєднання) в окремому порядку. Такий порядок встановлений Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженими Постановою НКРЕКП 26.03.2022 № 352.

Відповідно до пункту 8 цих Правил для приведення тимчасово приєднаних електроустановок до вимог Кодексу систем розподілу замовники нестандартних приєднань повинні будуть сплатити додатково плату за потужність (враховуючи, що під час надання послуги з тимчасового приєднання замовники були звільнені від такої сплати). Плата за потужність визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами. Сплата плати може буде розстрочена на рік. Якщо плата сплачується протягом 20 днів, застосовується коефіцієнт 0,9.

Таким чином, замовники нестандартного тимчасового приєднання протягом шести місяців за дати закінчення в Україні воєнного стану повинні привести такі приєднання у відповідність з Кодексом систем розподілу, сплативши плату за потужність. Розмір плати буде визначитися як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання за постійною схемою.

_______________________________________________

Діяльність здійснюється рамках проекту "Програма підтримки продовольчої безпеки агровиробників ", Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО

Середа, 18 січня 2023

 

SaveUA_ukr

Партнери