На жаль, чіткої процедури для передачі нерозподілених земельних ділянок та невитребуваних земельних часток (паїв) в оренду чинне законодавство не передбачає, тому укладення договорів їх оренди залежить від того, хто з можливих майбутніх орендарів першим розробить відповідну технічну документацію та в подальшому звернеться до селищної ради із заявою про її затвердження для передачі земельних ділянок в оренду.

Стосовно питань, що стосуються можливості оренди земельних ділянок, власники яких померли, то чинним законодавством України передбачена наступна процедура:

  • якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається;
  • якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови про його поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, договір за заявою орендаря поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини від умерлою. Зазначена заява має бути подана до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом одного місяця з дня, коли орендарю стало відомо про смерть орендодавця. З моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку, передану в оренду особою, яка управляє спадщиною, або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини від умерлою договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності;
  • перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі. Ця умова стосується випадку, коли орендодавець помер до закінчення строку дії договору оренди землі;
  • у разі відсутності спадкоємцівабо виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки;
  • державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Таким чином, питання оренди земельних ділянок, власники яких померли, залежить від багатьох умов, зокрема, чи орендувалась така земельна ділянка раніше, чи було передбачено договором його автоматичне поновлення, чи закінчився строк договору оренди на момент смерті орендодавця тощо. Водночас звертаємо Вашу увагу, що питання оренди нерозподілених земельних ділянок, невитребуваних земельних часток (паїв) та тих земель, власники яких померли, а спадкоємці відсутні регулюють різні за своєю природою норми, тому їх вирішення в цілому потребує більш детального аналізу наявних документів

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба ГС Всеукраїнська Аграрна Рада та Вікторія Кіпріянова (консультант із земельних питань)

Четвер, 3 грудня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери