Порядок такої компенсації регламентує Постанова КМУ від 1 березня 2017 р. № 130 Про затвердження Порядку використання коштів.

Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам (питома вага с/г товарів яких протягом останніх 12 місяців – не менше 75%) на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання.

Мають право на отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники, якщо:

  • не перебувають на стадії ліквідації;
  • не мають на перше число місяця, в якому буде ухвалюватися рішення щодо здійснення виплат, простроченої більше ніж 6 місяців заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.
  • не порушено справ про банкрутство, та не є банкрутами;

Компенсується часткова вартість техніки вітчизняного виробництва, яка входить до спеціального переліку (https://www.me.gov.ua....)

Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

  • копію платіжного доручення або іншого платіжного документа, що підтверджує оплату;
  • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 квітня наступного року.

Форму заявки затверджено https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-17#n18

Понеділок, 6 вересня 2021

 

Фіксація збитків
збори ОВК

Партнери