В попередній консультації ми з'ясували, що будь-яке підприємство повинно передати тару з-під ЗЗР та мінеральних добрив протягом року з дня утворення таких небезпечних відходів спеціальному підприємству, яке займається утилізацією подібних відходів.

Але де знайти товаровиробнику таке спеціальне підприємство?

Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами розміщений на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://menr.gov.ua/.../perelik-licenziativ-na...)

У вказаному Переліку можна перевірити не лише наявність/відсутність ліцензії у підприємства, яке буде здійснювати утилізацію небезпечних відходів, але й подивитися види відходів, що має право утилізувати таке підприємство.

Наприклад, для утилізації тари з-під ЗЗР та мінеральних добрив підходить такий вид відходів:

відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. тара з-під пестицидів та агрохімікатів) (збирання, зберігання, видалення).

Тому рекомендуємо укладати угоду про утилізацію тари з-під ЗЗР та мінеральних добрив лише з ліцензованими підприємствами, які мають право здійснювати утилізацію таких відходів, як упаковки та контейнери, забруднені (у т.ч. тара з-під пестицидів та агрохімікатів).

При цьому здійснювати перевезення такої тари від місця зберігання до місця утилізації повинно підприємство-утилізатор, який має відповідну ліцензію. Так, згідно ч. 6 та 7 ст. 34 Закону про відходи:

«Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів.

Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника за збитки (moneybag), які можуть бути завдані ним під час перевезення, відповідно до закону».

Щодо документально оформлення передачі тари на утилізацію.

Всі суб’єкти господарювання, у яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали повинні вести первинний облік таких відходів за типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України від 07.07.2008 № 342.

На законодавчому рівні не встановлені особливі вимоги до договорів та первинних документів, що підтверджують передання відходів підприємству-утилізатору, який має відповідну ліцензію.

На підставі вищевикладеного, рекомендуємо підписувати з підприємством, яке має відповідну ліцензію, окрім договору про утилізацію, також і акт приймання-передачі відходів, із зазначенням в ньому найменування та кількості тари.

Крім того, всі первинні документи повинні містити обов'язкові реквізити, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України від 19.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Середа, 7 жовтня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери