Досить часто керівництво сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що існує вже досить довгий час цікавить питання: чи необхідно здійснювати переоцінку пайового внеску членів Кооперативу (як чинних членів, так і нових)? Зрозуміло, що за довгий період господарювання виникають сумніви щодо достатності такої суми, адже є внески і по 10 гривень…

Отже, чинним законодавством не передбачено процедуру проведення переоцінки розміру пайового внеску члена Кооперативу.

Відповідно до ст. 6, 7 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР від 17.07.1997: «Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу.

Вступні внески сплачуються членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у порядку, встановленому статутом, та зараховуються до неподільного фонду кооперативу.

Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю та додаткових паїв.

Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються кооперативом.

Асоційовані члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу здійснюють пайові внески у розмірі, визначеному статутом цього кооперативу».

Згідно із п. 3.9., 3.13., 3.16. Статуту кооперативу:

  • «3.9. Оцінка вартості майна, яке вноситься в якості пайового внеску, здійснюється за погодженням між виступаючим і Правлінням».
  • «3.13. При припиненні членства в Кооперативі член має право на отримання свого пайового внеску і належної йому частки доходу, одержаного Кооперативом в поточному році до моменту його виходу у термін, що не перевищує двох років <…>».
  • «3.16. <…> Член Кооперативу має право вимагати повернення йому того майна, яке було передане Кооперативу в якості пайового внеску».

На підставі зазначеного вище, ні чинним законодавством, ні статутом кооперативу не передбачено проведення переоцінки пайового внеску члена Кооперативу. Розмір пайового внеску нових членів затверджується протоколом Загальних зборів Кооперативу (п. 3.7. Статуту).

При цьому, Кооператив має право, керуючись правилами бухгалтерського обліку, здійснювати переоцінку основних засобів, які внесені членами Кооперативу в якості пайового внеску. При виході з Кооперативу член Кооперативу має право на повернення йому того майна, яке було передане Кооперативу в якості пайового внеску.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Середа, 30 вересня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери