Спектр діяльності сільськогосподарського товаровиробника досить широкий, тому в аграрія завжди є актуальні питання. Особливо широке коло питань торкається процесу реалізації аграрної продукції. Сьогодні розглянемо декілька питань, що стосуються реалізації продукції за цінами, нижче її справедливої вартості.

Коли аграрій здійснює реалізацію самостійно вирощеної продукції за цінами, нижче її справедливої вартості перше питання, яке виникає це: чи потрібно донараховувати умовним продажом податкові зобов’язання з ПДВ до справедливої вартості❓

Відповідно до п. 188.1 ПКУ: «База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни)».

Тобто, для цілей ПДВ фактичну ціну постачання самостійно виготовлених товарів необхідно порівнювати не зі справедливою вартістю, за якою підприємство веде облік своїх активів, а зі звичайною ціною.

Аналогічний висновок зроблений ДПСУ в ІПК від 06.03.2020 № 965/6/99-00-07-03-02-06/ІПК: «При визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачанні самостійно виготовлених товарів/послуг враховується рівень звичайних цін на таку продукцію та не враховується розмір собівартості такої продукції.

У разі, якщо собівартість продукції перевищує звичайну ціну такої продукції, то податкова накладна на суму перевищення собівартості над звичайною ціною не складається».

Крім того, ДФСУ в ІПК від 16.04.2019 № 1620/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначила: «При визначені бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію та не враховується розмір собівартості такої продукції».

Отже, підприємство не зобов’язане донараховувати умовним продажом податкові зобов’язання з ПДВ до справедливої вартості, визначеної в його бухгалтерському обліку.

❗️❗️❗️Однак, ми рекомендуємо підприємству перевірити відповідність фактичної ціни реалізації продукції рівню саме звичайних цін.

У разі якщо звичайні ціни вище за фактичну ціну реалізації товару, підприємство має нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи з мінімально допустимої п. 188.1 ПКУ бази оподаткування.

Подальший алгоритм дій визначення рівня звичайних цін розглянемо в наступній публікації.

Інформація підготовлена
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Вівторок, 21 липня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VAR

Партнери