Минулого разу ми розглянули як гній «перетворити» у покращувач ґрунту, який дозволяється вносити на поля. Однак, така процедура перетворення вимагає обліку гною і супровідної документації для забезпечення його простежуваності, належного маркування виробленого покращувача ґрунту, а також актування внутрішніх перевірок потужностях переробки на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках.

Відтак, затвердивши технічні умови переробки гною на добрива та/або покращувач ґрунту, підприємство вправі здійснювати перетворення гною у речовини для подальшого внесення в ґрунт та/або розміщення на ринку.

Відповідно до ч.1 ст.18 ЗУ «Про побічні продукти…» продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій II і III, на потужностях (об'єктах), зареєстрованих в установленому порядку, можуть бути розміщені на ринку чи утилізовані відповідно до законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.19 ЗУ «Про побічні продукти…» органічні добрива та покращувачі ґрунту, утворені в результаті оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, можуть бути розміщені на ринку та/або використовуватися за умови, що вони отримані з побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II або III, вироблені з дотриманням вимог, передбачених статтями 15 та 16 цього Закону, на зареєстрованих в установленому порядку потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження.

Можуть бути розміщені на ринку і використані в якості органічних добрив або покращувачів ґрунту також залишки, утворені внаслідок перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз або компост.

Таким чином, ЗУ «Про побічні продукти…» встановлює вимогу до допуску добрив/покращувачів грунту до використання у вигляді реєстрації в установленому порядку потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки гною.

Станом на сьогодні порядок такої реєстрації відсутній, що дозволяє здійснювати діяльність без обмежень. Втім, слід відслідковувати законотворчі ініціативи у цій сфері, зокрема 16 серпня 2017 Мінагрополітики розмістило для обговорення проект наказу «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження», яким мало намір врегулювати такі відносини.

Після його затвердження, оброблення/переробка гною без отримання експлуатаційного дозволу у передбачених в такому порядку випадках буде підставою для притягнення до відповідальності за п. 2 ч.1 ст.25 ЗУ «Про побічні продукти…» у вигляді штрафу на юридичних осіб від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат.

Стаття 50 ЗУ «Про ветеринарну медицину» встановлює заборону здійснення виробничої діяльності на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження без отримання експлуатаційного дозволу відповідного державного органу ветеринарної медицини, що отримується у передбаченому цією статтею порядку.

Порушення зазначеного обв’язку можу бути підставою для накладення на посадову особу підприємства відповідальності згідно ст.107 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що за порушення ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України «Про ветеринарну медицину» передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від дев'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 21 ЗУ «Про побічні продукти…» встановлює загальні вимоги до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, в т.ч. гною:

  • Потужності (об’єкти) з оброблення, переробки продуктів тваринного походження повинні відповідати ветеринарно-санітарним вимогам (ч.1 ст.21 ЗУ «Про побічні продукти…»).

Такі вимоги наразі містять «Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР» СанПиН N 5.02.12/н

  • Потужності (об’єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинні мати виробничі, складські приміщення, інженерне забезпечення з газо-, електро-, водопостачання, водовідведення, очисні споруди та іншу необхідну інфраструктуру (ч.2 ст.21 ЗУ «Про побічні продукти…»).

Відповідні вимоги деталізовані у ДБН В.2.2-1 Будівлі і споруди для тваринництва та ДБН Б.2.4-4. Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств.

  • Потужності (об’єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинні бути: 1) розміщені окремо від бійні або інших підприємств, на яких переробляються харчові продукти чи виробляються продукти тваринного походження; 2) забезпечені технологічним обладнанням, спеціалізованим транспортом, що гарантує заявлений обсяг оброблення, переробки відповідно до ветеринарно-санітарних вимог; 3) забезпечені кваліфікованим персоналом (ч.3 ст.21 ЗУ «Про побічні продукти…»).
  • Розташування будівель, споруд, інших засобів на території потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинно забезпечувати можливість переміщення транспортних засобів таким чином, щоб шляхи перевезення побічних продуктів тваринного походження і продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження не перетиналися (ч.5 ст.21 ЗУ «Про побічні продукти…»).

Інші ветеринарно-санітарні вимоги до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики(ч.7 ст.21 ЗУ «Про побічні продукти…»). Наразі Мінагрополітики не затвердило інших правил.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.20 ЗУ «Про побічні продукти…» оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження незалежно від форми власності зобов'язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, відповідальних за постійно діючі процедури під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження.

Відповідно до ч.1 ст.23 ЗУ «Про побічні продукти…» оператори ринку повинні проводити із складенням відповідного акта внутрішні перевірки на своїх потужностях (об’єктах), засновані на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках, під час провадження таких видів діяльності:

  1. оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження;
  2. перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз чи компост.

Принципи системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках затверджені у Вимогах щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590.

Наголошуємо, що зазначені Вимоги стосуються всієї діяльності ферми, а не лише діяльності з операцій з гноєм, наприклад якщо ферма ВРХ молочна, тобто здійснює виробництво харчових продуктів. В такій ситуації операції з оброблення, переробки гною, його перетворення на біогаз чи компост розглядаються як технологічні етапи виробництва продуктів харчування з оцінкою відповідних ризиків. Якщо ж ферма не виробляє продукти харчування, такі Вимоги в повному обсязі не застосовуються.

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнером Crowe Erfolg Ukraine)

Четвер, 15 квітня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери