При продажу аграрної продукції нижче собівартості залишається ще питання: чи є необхідним отримання сертифікату Торгово-промислової палати (ТПП) про підтвердження низької урожайності?

Сертифікат ТПП необхідно отримувати для підтвердження наявності форс-мажорних обставин.

Відповідно до п. 3 ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2.12.1997 № 671/97-ВР:

«Торгово-промислова палата України:

  • засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб; <…>»

Згідно із п. 1 ст. 14-1 Закону про ТПП:

  • «1. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно».

На підставі зазначеного вище, сертифікат ТПП необхідно отримувати для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Для цілей оподаткування, сертифікат ТПП про форс-мажор необхідно отримати для:

  • списання безнадійного податкового боргу
  • відстрочення податкового боргу/грошових зобов’язань зі спати податків.

На підставі зазначеного вище, отримувати сертифікат ТПП про форс-мажор для підтвердження низької урожайності (загибелі врожаю) не має необхідності. При цьому, рекомендуємо для підтвердження рівня ринкових цін на сільськогосподарську продукцію отримати довідку Держзовнішінформа, у відповідному періоді продажу товару.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Пʼятниця, 19 березня 2021

 

COVID_19_2
Zustrich VARMK_2021

Партнери