Зрозуміло, що при продажу аграрної продукції нижче собівартості, затрати понесені як зазвичай. Тому сільгосптоваровиробника цікавить питання, що ж робити з собівартістю цієї продукції, чи можливо її підкоректувати?

Незважаючи на те, що собівартість самостійно вирощеної продукції не має впливу на мінімальну базу ПДВ, податкові органи при перевірці дуже ретельно досліджують операції зі збитком.

Саме тому, аграріїв і цікавить питання перенесення частини витрат на вирощування продукції, при її розподілі, для уникнення реалізації товару нижче собівартості.

Облік сільськогосподарської продукції здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 18.11.2005 №790, п. 12 якого передбачено, що:

«Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.

Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінюють та відображають відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Отже, облік сільськогосподарської продукції можливо здійснювати двома методами:

  • за справедливою вартістю, у цьому випадку собівартість не розраховується, справедлива вартість ґрунтується на цінах активного ринку та дорівнює ринковій цині, потреби коригувати собівартість не виникає;
  • за виробничою собівартістю, яка відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.12.99 №318 включає в себе прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

У випадку обліку за виробничою собівартістю відповідно до абзацу сьомого п. 11 П(С)БО 16, виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

Тобто при вирощуванні продукції можливо виділити рослинні залишки на полях, як супутню продукцію, яка буде використана для підживлення ґрунту. Вартість такої продукції зменшить виробничу собівартість продукції та буде включена до собівартості наступних посів/врожаю.

З урахуванням вищенаведеного при обліку сільськогосподарської продукції можливо використовувати 2 моделі:

  • за справедливою вартістю, у цьому випадку собівартість не розраховується, справедлива вартість ґрунтується на цінах активного ринку та дорівнює ринковій цині, потреби коригувати собівартість не виникає;
  • за виробничою собівартістю, яку можливо зменшити на вартість супутньої продукції, наприклад, рослинних залишків на полях.

Вказані вище методи можуть бути використані для уникнення реалізації продукції нижче собівартості.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада спільно з з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнером Crowe Erfolg Ukraine)

Вівторок, 16 березня 2021

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери