Коли аграрій здійснює реалізацію самостійно вирощеної продукції за цінами, нижче її справедливої вартості перше питання, яке виникає це: чи потрібно донараховувати умовним продажом податкові зобов’язання з ПДВ до справедливої вартості?

Пунктом 188.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI визначена мінімальна база оподаткування товарів власного виробництва не нижче звичайних цін: «При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення;
  • електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії».

Згідно із пп. 14.1.71 ПКУ: «14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу…».

Тобто, звичайними цінами є ринкові ціни.

Отже, при поставці самостійно виготовлених/вирощених товарів, ПДВ нараховується виходячи із договірної вартості Товару, але не нижче звичайних (ринкових) цін.

На підставі вищенаведеного податкові наслідки спричиняє реалізація товару за ціною нижче звичайної, а не нижче собівартості. Такі висновки підтверджуються роз’ясненнями ДПСУ, зокрема, в ІПК 06.03.2020 № 965/6/99-00-07-03-02-06/ІПК ДПСУ зазначила: «При визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачанні самостійно виготовлених товарів/послуг враховується рівень звичайних цін на таку продукцію та не враховується розмір собівартості такої продукції. У разі, якщо собівартість продукції перевищує звичайну ціну такої продукції, то податкова накладна на суму перевищення собівартості над звичайною ціною не складається».

Також це підтверджується в ІПК від 16.04.2019 № 1620/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та в ІПК від 16.01.2019 № 177/6/99-99-15-03-02-15/ІПК .

Також вищезазначена позиція підтверджується судовою практикою (Постанова від 05.01.2021 по справі № 200/1718/20-а Верховний Суд).

На підставі зазначеного вище, базою оподаткування ПДВ при постачанні самостійно виготовлених товарів є:

  1. договірна вартість товару, що є не нижче звичайних (ринкових) цін;
  2. якщо договірна вартість товару є нижчою, ніж звичайні (ринкові) ціни, ПДВ -зобов’язання нараховуються Продавцем додатково на різницю між договірною вартістю товару та звичайними цінами.

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада спільно з Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Четвер, 11 березня 2021

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери