Ми вже розглядали правомірність дій різних районних інстанцій щодо вимог надання внутрішньогосподарської інформації. І хоч ми розглядали питання щодо вимоги надання документації з питань своєчасної оплати праці та охорони праці, однак, на практиці сільськогосподарським товаровиробникам надходять «листи щастя» з різним спектром потрібної інформації. У зв’язку з цим, аграріїв цікавить, чи можна не відповідати на такі листи-анкетування?

Сьогодні розглянемо правомірність звернень до аграрних підприємств від районної державної адміністрації щодо необхідності подання декларації про обсяги зерна.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», декларування зерна – діяльність суб’єктів зберігання зерна щодо визначення обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні чи зберігається у власних або орендованих зерносховищах. Порядок декларування зерна визначається Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 20 Закону, декларації подаються щомісяця: зерновими складами – щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву); суб’єктами виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що зберігається ними у власних або орендованих зерносховищах.

Відповідно аграрне підприємство, як сільськогосподарський виробник, що здійснює, зокрема, такий вид діяльності як вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, зобов’язане подавати щомісячно до Державної інспекцію сільського господарства декларацію щодо обсягів власного зерна, що зберігається ним у власних або орендованих зерносховищах.
При цьому, відповідно до ч. 3 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1877 «Про затвердження Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна», декларації за підписом керівника та головного бухгалтера суб’єкта зберігання зерна – юридичної особи, а для суб’єкта зберігання зерна – фізичної особи – за підписом такої особи подаються державним інспекціям сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах за місцем зберігання зерна щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду станом на 1 число наростаючим підсумком.

!Однак, відповідно до абз. 7 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», ліквідовано Державну інспекцію сільського господарства та покладено функції, зокрема, із здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки на Держпродспоживслужбу.
Основними напрямами здійснення державного контролю за якістю зерна, зокрема, є встановлення показників якості зерна та продуктів його переробки, методик оцінки їх якості, ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових та зернопереробних підприємствах усіх форм власності (п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону).
Проте, передбачені раніше п.п в) ч. 1 п. 4 Указом Президента України № N 459/2011 від 13 квітня 2011 року повноваження Державної інспекції сільського господарства щодо проведенням декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур, Держпродспоживслужбі не передавалися.

В той же час, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» не закріплено повноваження районних державних адміністрацій щодо отримання від суб’єктів виробництва зерна декларацій про обсяг власного зерна, що зберігається ними у власних або орендованих зерносховищах та проведення декларування сільськогосподарської продукції.
За таких умов, не зважаючи на встановлений Законом обов’язок Товариства щодо подачі декларації, на даний час відсутній компетентний державний орган, якому відповідно до чинного законодавства України має подаватися така декларація.
Крім того, чинним законодавством не передбачені штрафні санкції за неподачу чи несвоєчасну подачу декларацій щодо обсягів зерна.

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Понеділок, 14 вересня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери