Договір про надання поворотної фінансової допомоги укладається у письмовій формі, якщо сума, що надається, перевищує 170 грн. Договір не потребує нотаріального посвідчення, достатньо його укласти просто в письмовій формі.

До складу доходу платників єдиного податку третьої групи, не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

У платників єдиного податку 4 групи фінансовий результат від діяльності обліковується виключно на підставі норм положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Тому для платників єдиного податку 4 групи немає обмежень термінів надання/одержання фінансової допомоги.

Водночас в разі, якщо зобов’язання не погашене протягом 12 місяців, то таке зобов’язання вважається довгостроковим та має особливості обліку. Довгострокові зобов'язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів, яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. Таким чином довгострокові зобов’язання підлягають дисконтуванню.

Враховуючи вищенаведене, важливим є питання відображення доходу від дисконтування кредиторської заборгованості в момент її виникнення та проведення амортизації дисконту протягом строку користування на кожну наступну дату балансу. Очевидно, що така амортизація не буде включатися до розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника.

Наразі існує практика щорічної пролонгації договору для можливості уникнення питання дисконтування.

Варто відзначити, якщо заборгованість не буде повернута протягом терміну позовної давності (3 роки), то така заборгованість визнається безнадійною та включається до складу загальних доходів платника єдиного податку 4 групи та відповідно впливатиме на частку 25% від частки сільськогосподарського товаровиробника.

Діяльність здійснюється рамках проекту "Програма підтримки продовольчої безпеки агровиробників ", Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО

Вівторок, 8 листопада 2022

 

Фіксація збитків
збори ОВК

Партнери