✔️Пам’ятаємо, що ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального видаються терміном на п’ять років. Плата ж за них справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно із законодавством.

❗️Відповідно до ст. 16 Закону № 481 контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, на зберігання пального.

📒Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування визначені Законом № 481 наступні документи:

  1. заяву (щодо внесення чергового платежу);
  2. копію платіжного документа з відміткою банку про сплату.

Разом з цим, згідно з ст. 15 Закону № 481 дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію ні підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Дія ліцензії вважається призупиненою ⏳ з моменту одержання суб’єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

❗️Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі, серед іншого, у разі несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії.❗️

Враховуючи вищевикладене, суб’єкт господарювання здійснює сплату за ліцензії на оптову/роздрібну торгівлю пальним, та зберігання пального щорічно за кожен наступний рік дії відповідної ліцензії та подає органу виконавчої влади, що видав ліцензію копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату у розмірах, встановлених ст. 15 Закону № 481 для відповідної ліцензії.

Інформація підготовлена:
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада та Lesya Pankratova

Понеділок, 17 серпня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VARvebinar_25_02

Партнери