Розглядаючи питання, що стосується реалізації продукції за цінами, нижче її справедливої вартості, не можливо не розглянути також питання щодо податкових ризиків такого продажу.✍️

Аналіз судової практики свідчить, що податковий орган може розглядати реалізацію продукції по ціні нижче собівартості, як використання сировини, матеріалів та послуг, що використані у виробництві такої продукції, не у господарській діяльності.🤓

Внаслідок такого фіскального підходу, податковий орган донараховує платнику податкові зобов'язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ПКУ.

Так, наприклад в рішенні Кіровоградського окружного адміністративного суду від 11.06.2019 № 340/760/19 прослідковуються наступна фіскальна позиція податкового органу:

❗️❗️❗️❗️«Також, судом встановлено, що донарахування Позивачеві суми ПДВ в розмірі 178 934 гривень відповідач обґрунтовує тим, що реалізація продукції за цінами нижче її собівартості не призводить до отримання доходу, а отже суми ПДВ нарахованого при придбані сировини, матеріалів та послуг, які використанні у виробництві, в частині, що відповідає отриманим збиткам, слід розглядати як такі, що використанні в операціях, не пов`язаних із господарською діяльністю платника податків. Таким чином, в порушення вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу».

Суд не погодився з такими висновками податкового органу та скасував податкове повідомлення-рішення, зазначивши:

❗️❗️❗️❗️«Суд зазначає, що норми закону на які посилається відповідач обґрунтовуючи порушення позивачем чинного законодавства, що стало підставою для донараховання позивачеві ПДВ в сумі 178 934 гривень, а саме п.п. 14.1.71, 14.1.219, 14.1.228 ст. 14, п. 188.1 ст. 188, п. 189.1ст. 189, п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України, не визначають обов`язку платника податків нараховувати податок на додану вартість на різницю між ціною продажу товару та його собівартістю у випадку, якщо собівартість товару є більшою ніж ціна його продажу».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82494025#

Суд апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу податковому органу.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83601578

Таким чином, ми вбачаємо податковий ризик щодо нарахування податковим органом «компенсуючих» ПДВ зобов'язань за п. 198.5 ПКУ на вартість придбаної сировини, матеріалів та послуг, що використанні у виробництві збиткової продукції, в частині, що відповідає отриманим збиткам, якщо фактична ціна реалізації буде менша за собівартість самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції.

При цьому від таких висновків податкового органу наразі є ефективним судовий захист.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Четвер, 23 липня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VAR

Партнери