Згідно ч. 5 ст. 1268, ч. 2 ст. 1220 Цивільного кодексу України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, тобто із дня смерті спадкодавця.

Відповідно до ч. 1 ст. 1270 Цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Тобто в шестимісячний термін спадкоємці, які бажають прийняти спадщину, мають звернутись із письмовою заявою до нотаріуса про прийняття спадщини або про відмову про неї.

Стаття 1297 Цивільного кодексу України зобов’язує спадкоємця, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачою йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців.

За загальним правилом процес оформлення спадкових прав триває до 1 року, але не менше 6 місяців (раніше 6- місячного строку нотаріус не видає свідоцтво про право на спадщину).

Проте бувають випадки, коли спадкоємці за законом чи заповітом підтверджують свої спадкові права в суді (через відсутність правовстановлюючих документів на спадщину, оспорювання часток у спадщині, визнання недійсним заповіту, зміну черговості спадкування). Тоді процес оформлення спадкових прав займає більше 1 року, і може тривати більший проміжок часу. В таких випадках лише після набрання рішенням суду законної сили, можна встановити особу спадкоємця, якому належить зокрема і оренда плата з моменту смерті спадкоємця.

Крім того, оформлення спадкових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, потребує сплати значних коштів, що теж досить часто є причиною того, що спадкоємці приймають спадщину, проте не отримують свідоцтво про право на спадщину через відсутність коштів. Тому, орендодавець повинен нараховувати і сплачувати оренду плату лише тим спадкоємцям, які отримали у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину і здійснили державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і надали його копію орендарю, щоб не допустити виникнення ситуації, коли нараховувалась орендна плата одному члену сім’ї, а спадкові права оформив інший член сім’ї спадкодавця. В такому випадку спадкоємець, який є новим дійсним власником земельної ділянки, матиме право вимагати сплати орендної плати з моменту смерті спадкодавця, незалежно від того, що орендар вже виплатив кошти іншому члену сім’ї.

Саме тому законодавство надає можливість і гарантії орендарю не нараховувати та сплачувати орендну плату, допоки новий власник земельної ділянки не повідомить про зміну власника земельної ділянки.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 148-1 Земельного кодексу України особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

  • кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;
  • найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) нового власника;
  • місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;
  • платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельною ділянкою у грошовій формі).

Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.

Крім того, у разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою і п’ятою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку (строк, протягом якого орендодавець має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк) – ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

Однією із гарантій для орендодавця є те, що наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі новим власником-спадкоємцем можуть бути оскаржені в суді.

Крім того, новий власник може вимагати виплати орендної плати не більше ніж за останні 3 роки. Тому, якщо спадкоємець буде тривалий час не оформлювати свої спадкові права, то може залишитись без частини орендної плати. Якщо укладений із спадкодавцем договір скоро закінчується, доцільно або вести перемовини із потенційними спадкоємцями щодо пришвидшення оформлення їх спадкових прав і укладення додаткового договору чи нового договору оренди земельної ділянки, оскільки орендодавець має переважне право, або звертатись до суду із позовом про визнання поновленим договору оренди земельної ділянки.

Якщо ж ще існує тривалий термін дії договору оренди, який був укладений із спадкодавцем, то підприємство може і надалі продовжувати користуватись земельною ділянкою, допоки спадкоємці не оформлять своїх спадкових прав належним чином.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з Шереметою Вітою

Пʼятниця, 5 лютого 2021

 

COVID_19_2Протидія рейдерству
Zustrich VAR

Партнери