Переоформлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб на нового учасника в межах діючого договору емфітевзису

У разі відчуження права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі між землекористувачем за діючим договором емфітевзису і новим землекористувачем укладається договір, до останнього переходять усі права та обов’язки землекористувача з дня державної реєстрації переходу права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Фактично відбувається продаж свого права користування земельною ділянкою, яке особа отримала після укладення договору емфітевзису.

В такому випадку власник цієї земельної ділянки має переважне перед іншими особами право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовах. Особа, яка здійснює відчуження права користування земельною ділянкою (тобто землекористувач), зобов’язана письмово повідомити власника земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо протягом одного місяця власник не надішле письмової згоди на купівлю, право користування земельною ділянкою може бути продане іншій особі.

Іншою правовою конструкцією, яка надає можливість користуватись земельною ділянкою, переданою в рамках договору емфітевзису, іншим особам, є договір оренди.

Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису ( землекористувач) , має право передати таку земельну ділянку в оренду. Така особа залишається відповідальною перед власником земельної ділянки за виконання своїх зобов’язань за договором емфітевзису.

Строк оренди земельної ділянки, що використовується на праві емфітевзису, не може перевищувати строку користування такою земельною ділянкою на праві емфітевзису.

Понеділок, 27 вересня 2021

 

COVID_19_2Протидія рейдерству
Zustrich VAR

Партнери