Найбільше питань в сільськогосподарських товаровиробників завжди виникає стосовно будь-яких земельних відносин.

Досить часто в сільськогосподарських товаровиробників виникають ситуації, коли проходить переоформлення договору оренди земельної ділянки. Зрозуміло, що найбільш актуальним є питання, що робити з орендною платою, чи платити, чи відтерміновувати?

Відповідно до пп. 14.1.147 ст. 14 Податкового кодексу України, плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а орендна плата – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ПКУ), а платником орендної плати – орендар земельної ділянки (п. 288.2 ПКУ).

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ПКУ).

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено. Однак, згідно ст. 33 Закону після закінчення строку, на який було укладено договір оренди, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення такого договору на новий строк.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії такого договору.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування згідно ст. 122 Земельного кодексу України. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗКУ).

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 126 ЗКУ). При цьому річна сума платежу не може бути меншою розміру, встановленого пп. 288.5.1 ПКУ.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді (ст. 33 Закону). У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки можуть виникати з рішення суду (п. 5 ст. 11 Цивільного кодексу України).

Отже, якщо платник продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та не отримав письмового заперечення від орендодавця, то до укладання нового договору оренди слід сплачувати орендну плату відповідно до умов попереднього договору.

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада за матеріалами LODA.GOV.UA

Пʼятниця, 11 грудня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери