Здається, вже все прояснено стосовно питання чи потрібно нараховувати умовні податкові зобов’язання у випадку загибелі посівів. Однак, останнім часом обговорюються законодавчі ініціативи щодо зміни пункту 189.9 ПКУ, відповідно до якого потрібно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів.

Звертаємо увагу, що це поки що законодавчі ініціативи, хоча Законопроект підготовлено та погоджено з Міністерством Фінансів та ДПС.

То що ж робити сільськогосподарським виробникам з нарахуванням умовних ПДВ-зобов'язань у випадку загибелі врожаю? Розберемося ...

В рамках діючого законодавства можна не нараховувати ПДВ якщо всі витрати по загиблому врожаю залишаються на балансі, наприклад під сидерати, з подальшим віднесенням цих витрат до собівартості продукції наступного посіву, що буде реалізована в оподатковуваних операціях в майбутньому.

Наразі зараз рекомендуємо з метою належного оформлення обставин отримати та підготовити наступні документи:
      ► наказ на створення комісії з обстеження посівів і фіксування площі, на якій сталась загибель;
      ► акт обстеження, із включенням до складу осіб, представників місцевих рад чи держадміністрацій.

Має чітко зазначатися причина загибелі активів, які не залежали від волі платника податку, оцінка розміру завданої шкоди та належне обґрунтування висновку. Мають міститися пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення наслідків негоди.

Рекомендуємо доповнити причини загибелі активів твердженням «в наслідок несприятливих погодних умов, наприклад: «посухи восени 2019 року та заморозків в березні-квітні 2020 року». Здійснити посилання на довідку Гідрометцентру та фото/відео матеріали;

  • копія розпорядження голови райдержадміністрації про створення комісії для визначення стану посівів;
  • довідка Гідрометцентру про погодні умови (у довідці повинна міститись інформація про період, протягом якого спостерігались несприятливі погодні умови (стихійні лиха) на певній території, а також назви культур, які постраждали або могли загинути внаслідок таких погодних умов);
  • протокол засідання обласної/районної комісії ДСНС або Експертний висновок щодо класифікації ситуації, яка склалася на території підприємства.

У цьому документі має бути присвоєний відповідний код надзвичайній ситуації природного характеру (через яку відбулася загибель посівів) згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010;

  • копії документів, що підтверджують права користування відповідними земельними ділянками, на яких загинули посіви (актів на право постійного користування землею, договорів оренди тощо);
  • копії статистичних звітів за формами № 4-сг (річна), 37-сг або 29-сг (річна), поданих у поточному році до районного управління статистики. Залежно від періоду засівання (висадки) культури, це можуть бути звіти як за поточний рік, так і за попередній;
  • водночас до Акту можна долучити відеозаписи чи фотографії поля або ж інші документи, що підтверджують факт загибелі урожаю;
  • наказ про прийняття рішення щодо подальшого використання загиблого врожаю. Можливо, їх використання як сидерати під нову культуру, наприклад пшеницю озиму, на наступну посівну та визнання даних витрат господарськими та такими, що у подальшому будуть використанні в оподатковуваних операціях;
  • бухгалтерська довідка, що підтверджує здійснення господарської операції з переведення загиблого урожаю в сидерати під нову культуру (в межах рахунку 231).

Актуальність вказаної процедури підтверджено з боку податкових спеціалістів в консультації ДПС – ІПК від 10.06.2020 р. № 2375/6/99-00-05-06-02-06/ІПК.

Стосовно ж законодавчих змін щодо п. 189.9 ПКУ, то відповідно можна буде не нараховувати ПДВ, якщо сільськогосподарські рослини, насадження, тварини платника податку ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або, зруйнуванням, загибеллю, падежем, забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили.

У випадку прийняття таких законодавчих змін та настання обставин непереборної сили, навіть якщо буде списання з балансу повторювальних витрат (придбаних з ПДВ), ПДВ-зобов'язання можна буде не нараховувати. Але потрібно буде отримувати сертифікат Торгово-промислової палати, щодо підтвердження таких обставин непереборної сили.

Отже, ВАР рекомендує сільськогосподарським виробникам:

  1. оформляйте необхідні документи щодо загибелі врожаю як рекомендовано, щоб уникнути нарахування ПДВ зобов'язань зараз;
  2. як тільки буде остаточно узгоджено всі форми та прийняті відповідні зміни до ПКУ ми проведемо конференцію з детальним ознайомленням змін та форм.

Інформація підготовлена:

Юридично консультаційна служба - Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер @Crowe Erfolg Ukraine)

Понеділок, 22 червня 2020

 

Linija COVID_19_2
Zustrich VARTetiiv BTPoltava BT

Партнери