Розглянемо не менш важливе питання: які способи відчуження землі сільськогосподарського призначення визначені земельним кодексом
 

Відчуження :

Це може бути дарування і успадкування, але з певними обмеженнями, або продаж іншому співвласнику. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній, частковій власності то в такому випадку переважне право в принципі не працює, суб'єкта переважного права немає, а земельна ділянка продається між двома співвласниками.

В нас велика кількість способів відчуження, а саме які передбачає Земельний кодекс: один з них – це міна.

Ренту, чомусь, як спосіб відчуження в законі №1423 не передбачили. Тому цікаво чому не передбачили. Чи це не може бути способом відчуження? Чи тому що рента це не є способом відчуження? Але все таки рента – це є спосіб відчуження, але з певними рентними платежами, тобто це таке собі поєднання купівлі-продажу з орендою. Ренту, чомусь, викреслили, швидше за все малося на увазі, що відчуження земельної ділянки за договорами ренти неможливе.

Дарування можливе, застава можлива, довічне утримання, спадковий договір про довірчу власність – за ці способи теж нічого не написали.

Є такий спосіб набуття землі, це як довірча власність, з'явився в жовтні 2019 року. На даний час теж немає однозначної відповіді чому не прописали довірчу власність.

Це не є способом відчуження? Чи можливо просто це не визнано як способом відчуження, тому про нього не написали або все таки заборонено відчужувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення «підмораторні» через довірчу власність.

Внесення до статутного капіталу теж з певними обмеженнями, тобто до 2024 року вносити земельні ділянки сільськогосподарського призначення до статутного капіталу не можна. Тому що набувачем в такому випадку буде юридична особа, а це заборонено.

Вівторок, 6 липня 2021

 

COVID_19_2Протидія рейдерству
Zustrich VAR

Партнери