Законом України «Про оренду землі» передбачено, що:

  • після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк;
  • орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.
  • до листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору;
  • при укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.
  • орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Таким чином, для поновлення договору оренди землі на новий строк саме орендар має звернутися до орендодавця у строк, що встановлений в укладеному між ними договорі оренди землі, із відповідним повідомленням про свій намір скористатись переважним правом із зазначенням пропозиції щодо такого строку. І тільки після цього орендодавець має прийняти відповідне рішення та повідомити про прийняте рішення орендаря.

Вівторок, 12 жовтня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери