На даний час орендар помер, правонаступники вступили у право власності і хочуть розірвати договір достроково, орендодавець не заперечує. Як в такому випадку припинити дію договору суборенди?

Згідно Закону України «Про оренду землі» право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря до спадкоємців (якщо інше не передбачено договором оренди).

Зокрема Законом, передбачено, що:

  • договір оренди землі припиняється в разі смерті фізичної особи-орендаря,
  • договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін.

У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється!

Державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність факту виконання умов правочину, з якими закон або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

Таким чином, державний реєстратор речових прав на нерухоме майно зможе провести припинення права суборенди земельної ділянки на підставі додаткової угоди про дострокове розірвання договору оренди землі за взаємною згодою сторін.

Вівторок, 11 січня 2022

 

SaveUaФіксація збитківагроцентр

Партнери