Товариство не може втратити статус платника єдиного податку 4 групи виключно через таку причину. Водночас існують і інші причини позбавлення статусу платника єдиного податку 4 групи, основна з яких підтримка на рівні не менше 75% доходності саме від сільськогосподарського товаровиробництва.

Заснування нової компанії по своїй суті є фінансовою інвестицією для Товариства. Якщо компанія-засновник має суттєвий влив на новостворену, то такі фінансові інвестиції оцінюються на кожну звітну дату за методом участі в капіталі.

При намірі бути засновником іншої юридичної особи законодавством не вимагається від такого товариства вносити відповідні зміни до установчого документа. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути засновником іншої юридичної особи в силу закону.

Більш того, зазвичай, у статутах ТОВ визначається, що таке товариство може бути учасником та засновником іншої юридичної особи. Однак, відсутність такої вказівки не позбавляє ТОВ в реалізації такого права.

Понеділок, 13 вересня 2021

 

Фіксація збитків
збори ОВК

Партнери