Особливості передачі в оренду земельної ділянки особою, яка використовує її на праві емфітевзису:

  • особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, має право передати таку земельну ділянку в оренду. Така особа залишається відповідальною перед власником земельної ділянки за виконання своїх зобов’язань за договором емфітевзису;
  • умови договору оренди земельної ділянки, що використовується на праві емфітевзису, мають обмежуватися умовами договору емфітевзису та не суперечити йому;
  • строк оренди земельної ділянки, що використовується на праві емфітевзису, не може перевищувати строку користування такою земельною ділянкою на праві емфітевзису;
  • у разі припинення договору емфітевзису чинність договору оренди припиняється.

Таким чином, чинним законодавством України передбачена лише передача в оренду земельної ділянки, яку використовує особа на праві емфітевзису, а не передача в суборенду. Крім цього, у такому випадку право емфітевзису не припиняється, а існує паралельно з реєстрацією відповідного права оренди.

Тож для передачі в оренду земельної ділянки, яку використовує особа на праві емфітевзису, така особа укладає договір оренди із зазначенням у ньому умови з реквізитами договору емфітевзису.

Понеділок, 22 листопада 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери