Відповідно до п.5 ПОРЯДКУ використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 16.08.2022 року №918, бюджетні кошти надаються для надання підтримки за такими напрямами:

  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

У п.1 Методики розрахунку рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств, затвердженої Наказом Держкомстату від 14.02.2011 року №33 передбачено наступне значення терміну:

  • сільськогосподарська діяльність - діяльність, що пов'язана з сільськогосподарським виробництвом і наданням послуг сільськогосподарського характеру;
  • сільськогосподарське виробництво - діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу, пов'язаного з вирощуванням сільськогосподарських культур і тварин і отриманням унаслідок цього продукції сільського господарства.

Крім цього, згідно з абз.11 п.7 вище вказаного ПОРЯДКУ Укрдержфонд за допомогою Державного аграрного реєстру повідомляє отримувачу про погодження або відмову у погодженні поданої заявки із зазначенням причин відмови та у разі погодження укладає з отримувачами договори про надання бюджетних коштів і протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки отримувачів, про що інформує Мінагрополітики протягом двох робочих днів.

А пунктами 10 та 11 такого ПОРЯДКУ передбачено, що:

  • операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку;
  • відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

Такий Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами затверджений Наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 №1407, згідно з п.11.1. якого з метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

  • попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
  • поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів таодержувачів бюджетних коштів.

Таким чином, в першу чергу рекомендуємо ознайомитися з положеннями договору про надання бюджетних коштів щодо порядку використання наданих дотацій. А по-друге, на наш погляд, цільове використання названої дотації полягає у провадженні сільськогосподарської діяльності, яка нерозривно пов’язана зі сплатою податків та орендної плати за користування земельними ділянками для здійснення сільськогосподарського виробництва. Тому порушення використання бюджетних коштів не вбачається. Водночас можна звернутися до органів казначейства як до органу, що здійснює контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів, з метою отримання необхідних консультацій та роз’яснень.
_____________________________________________

Діяльність здійснюється рамках проекту "Програма підтримки продовольчої безпеки агровиробників ", Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО

Пʼятниця, 13 січня 2023

 

SaveUA_ukr

Партнери