Цивільний та Земельний кодекси України, які є загальними нормами права, а також Закон України «Про оренду землі», не містять обмежень щодо можливості укладення договору оренди землі одним орендарем одночасно з декількома орендодавцями.

Згідно Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору та виборі контрагента, що передбачає можливість вибору одночасно декількох орендодавців, а також передбачає під визначенням договору домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

Умовою укладення такого договору оренди є досягнення згоди щодо істотних умов договору з усіма орендодавцями , зокрема щодо:

  • об’єкта оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
  • дати укладення та строку дії договору оренди;
  • орендної плати із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

В такому випадку істотні умови договору оренди мають бути однаковими для всіх орендодавців.

Проте звертаємо Вашу увагу, що укладення договору оренди з декількома орендодавцями є не найбільш привабливою правовою конструкцією, оскільки після його укладення всі питання, які будуть виникати при виконанні договору оренди, потребуватимуть погодження всіх орендодавців або їх залучення як третіх осіб при судовому вирішенні спорів навіть з одним орендодавцем.

Пʼятниця, 13 серпня 2021

 

Фіксація збитків
збори ОВК

Партнери