👩‍💼Для підтримання та збільшення ефективності господарювання сільськогосподарським підприємствам необхідні значні інвестиції. Допомагає в цьому питанні кредитування. Однак, кредит лягає значним тягарем на плечі аграріїв, тому і виникають питання щодо компенсації відсотків по банківському кредиту.

📃Питання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників врегульовано в Законі України від 24.06.2004 № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України».

Об’єктами державної підтримки згідно з п. 2.151 Закону №1877 є юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми основною діяльністю є виробництво сільськогосподарської продукції та питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно

❗️Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300.

Порядок № 300 стосується лише кредитів, що залучені у національній валюті (п. 1 Порядку №300).

Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

На даний час АТ «ОТП Банк» та АТ «Укрексімбанк» входять до Переліку уповноважених банків, які підписали Меморандум з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників.
✅Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. (п. 4 Порядку №300)
✅Компенсації підлягають відсоткові ставки як за кредитами, залученими для покриття виробничих витрат так і за кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).
✅Компенсація відсотків здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період.

👆Максимальна сума компенсації, яку може отримати Підприємство протягом року складає 5 млн. грн.

Згідно п. 6 Порядку № 300, для отримання компенсації за укладеними кредитними договорами позичальники подають щороку одному із уповноважених банків заявку на участь у конкурсі за встановленою Мінекономіки формою та згоду про надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Уповноважений банк розглядає 🕵️ подані позичальниками заявки на участь у конкурсі для отримання права на компенсацію та за результатами оцінки заявок позичальників на відповідність вимогам, визначеним у пункті 3 цього Порядку, включає таких позичальників до реєстру на одержання компенсаційних виплат.

❗️На підставі зазначеного вище, Підприємство має право подати заявку до банку (АТ «ОТП Банк» та АТ «Укрексімбанк») на щомісячне одержання компенсаційних виплат за фактично сплачені відсотки по банківському кредиту.

Інформація підготовлена
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Понеділок, 3 серпня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VARvebinar_25_02

Партнери