Суб’єкт господарювання повинен щорічно вносити річну плату за ліцензію на зберігання пального за кожний наступний рік дії відповідної ліцензії до закінчення строку, зазначеного на оригіналі ліцензії у відмітці про поточне (щорічне) внесення плати.

Після здійснення чергового платежу дія ліцензії продовжується ще на один рік (ЗІР, категорія 113.04).

Якщо на ліцензії вказано, що строк дії з 30.12.2019 по 30.12.2020, то платіж повинен бути не пізніше 30.12.2020.

Суб’єкт господарювання повинен подати до Головного управління ДПС в області або м. Києві за місцем розташування місць зберігання пального такі документи (ст. 15, 16 Закону № 481):

  1. заяву про внесення чергового платежу (її форму законодавчо поки що не затверджено);
  2. копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату;
  3. паперовий оригінал ліцензії (на ньому буде проставлятися відмітка про внесення плати на наступний рік).

Документи необхідно подати особисто або направити рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Строк розгляду органом ДПС поданих документів і проставляння відмітки про внесення платежу за ліцензію в Законі № 481 не уточнюється.

Однак на практиці податківці розглядають їх протягом строку, установленого для прийняття рішення про видання або про відмову у виданні ліцензії, тобто 20 календарних днів (далі – к. д.) із дня отримання.

Радимо завчасно вносити щорічну плату за ліцензію (як мінімум за місяць) і подавати перелічені вище документи до органу ДПС.

Якщо суб’єкт господарювання вчасно не здійснить щорічний платіж за ліцензію, то в такому випадку дія ліцензії призупиняється (ст. 15 Закону № 481).

Однак, це не відбувається автоматично. Орган ДПС, який видав ліцензію, повинен видати письмове розпорядження про призупинення дії ліцензії на строк до сплати заборгованості.

При цьому дія ліцензії вважається призупиненою з моменту отримання суб’єктом господарювання такого розпорядження податкового органу. Дія ліцензії відновлюється з моменту зарахування чергового платежу за ліцензію до місцевого бюджету, якщо проплата проводиться в 30-денний термін з дня строку чергового закінчення, що вказаний на ліцензії.

При пропущенні строку оплати більш ніж на 30 к. д. після призупинення дії ліцензії вона підлягає анулюванню (ст. 15 Закону № 481). Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту отримання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Після призупинення дії ліцензії на право зберігання пального або її анулювання орган ДПС уносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів і місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня із дня призупинення або анулювання ліцензії.

Якщо дію ліцензії призупинено, суб’єкт господарювання не має права зберігати пальне, інакше орган ДПС може застосувати фінансові санкції на підставі ст. 17 Закону № 481.

Так, за зберігання пального без наявності ліцензії передбачено штраф у розмірі 500 000 грн.

Інформація підготовлена :

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада

Джерело: "Баланс-Агро" № 35

Понеділок, 21 грудня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери