Істотні зміни в зв’язку із оновленням у 2018 році редакції Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» торкнулися великої кількості аграрних підприємств, що відносяться до категорії середніх і великих.

В минулій консультації ми прояснили, що якщо протягом двох років сільськогосподарське підприємство відповідає критеріям середнього чи великого (тобто, якщо Ваше підприємство відповідає двом вказаним критеріям з трьох:

  • або виручка більша за 240 млн. грн,
  • або активи більші за 120 млн. грн,
  • або кількість персоналу більша за 50 чол.),

– то таке підприємство зобов’язане публікувати фінансову звітність разом з аудиторським звітом та звітом про управління.

Показники виручки і активів беруться на дату складання звітності за рік, що передує звітному за середньорічним курсом євро, кількість персоналу розраховується, виходячи з середньорічного показника за рік, що передує звітному, за формою 1 «Баланс».

📎Крім того, пам’ятайте, що якщо Ваше підприємство відповідає критеріям великого господарства (тобто, якщо Ваше підприємство відповідає двом вказаним критеріям з трьох:

  • або виручка більша за 1 млрд. 200 млн. грн,
  • або активи більші за 600 млн. грн,
  • або кількість персоналу більша за 250чол.),

– то також необхідно перейти на складання звітності за МСФЗ.

Тож яка передбачена відповідальність для підприємств за не оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом?

КУАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) статтею 163-16. Ця норма вступила в силу з 01.01.2019, стаття 163-16 передбачає що порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 до 34 000 грн).

Повторне порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню в поточному році, тягне за собою штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 34 000 до 51 000 грн.), при цьому стягнення штрафу не звільніє підприємство від обов’язку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

Також, не менш важливим питанням для керівництва є те за який звітний період потрібно вперше публікувати фінансову звітність з аудиторським звітом та звітом про управління?

❗️Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом із звітом ¬аудитора починаючи із звітності за 2019 рік. Строк оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік для цих категорій – до 01.06.2020 р. але у зв’язку з карантином граничний термін оприлюднення звітності за 2019 рік подовжено на термін максимум 90 календарних днів після закінчення карантину але у будь якому випадку не пізніше 31.12.2020 року.

В частині ІІІ ми розглянемо питання як обрати аудиторів для проведення аудиту.

Інформація підготовлена:
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Четвер, 27 серпня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VARvebinar_25_02

Партнери