У зв’язку із оновленням у 2018 році редакції Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розширено перелік підприємств, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком. Так вимоги щодо обов’язкової публікації фінансової звітності разом з аудиторським звітом та звітом про управління стосуються тепер також всіх середніх та великих підприємств!!! незалежно від організаційно правової форми.

Враховуючи те, що більшість аграрних підприємств ніколи не проводили обов’язковий аудит фінансової звітності, у керівництва та бухгалтерів виникає низка питань, основне з яких: кому і в які строки потрібно розмістити на своєму сайті фінансову звітність разом з аудиторським висновком?
Також, не менш важливим питанням є те, як визначити розмір Вашого підприємства з урахуванням Закону України № 9967

Середніми та великими вважаються підприємства*, що відповідають одночасно двом з трьох критеріїв, а саме:

1️⃣ Мікро
Балансова вартість активів - до 350 тис. евро
Чистий дохід від реалізації - до 700 тис. евро
Кількість працюючих - до 10

2️⃣ Малі
Балансова вартість активів - до 4 млн. евро
Чистий дохід від реалізації - до 8 млн евро
Кількість працюючих - до 50

3️⃣ Середні
Балансова вартість активів - до 20 млн. евро
Чистий дохід від реалізації - до 40 млн евро
Кількість працюючих - до 250

4️⃣ Великі
Балансова вартість активів - понад 20 млн. евро
Чистий дохід від реалізації - понад 40 млн евро
Кількість працюючих - понад 250

*Для розрахунку береться середньорічний курс НБУ https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls

Для наочності приблизні розрахунки у гривні наведені нижче:

1️⃣ Мікро
Балансова вартість активів - до 10млн.500 тис. грн
Чистий дохід від реалізації - до 21 млн. грн
Кількість працюючих - до 10

2️⃣ Малі
Балансова вартість активів - до 120 млн. грн
Чистий дохід від реалізації - до 240 млн. грн
Кількість працюючих - до 50

3️⃣ Середні
Балансова вартість активів - до 600 млн. грн
Чистий дохід від реалізації - до 1 млрд 200 млн. грн
Кількість працюючих - до 250

4️⃣ Великі
Балансова вартість активів - понад 600 млн. грн
Чистий дохід від реалізації - понад 1 млрд.200млн. грн
Кількість працюючих - понад 250

❗️Отже, якщо протягом двох років сільськогосподарське підприємство відповідає критеріям середнього чи великого, то таке підприємство зобов’язане публікувати фінансову звітність разом з аудиторським звітом та звітом про управління.❗️

В частині ІІ ми розглянемо питання відповідальності за не оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

Інформація підготовлена
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з комCrowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Вівторок, 25 серпня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VARvebinar_25_02

Партнери