Отже, емфітевзис є правом користуватися чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Найчастіше сільськогосподарські підприємства заключають з своїми пайовиками і договори емфітевзису, і договори оренди.

Отже, норми ПКУ встановлюють мінімальний розмір об'єкта оподаткування ПДФО лише для договорів оренди, але не для плати на підставі договору емфітевзису.

При цьому безпосередньо в ПКУ не встановлена мінімальна сума орендного платежу. Натомість, у пункті 1 указу Президента України від 02.02.2002 № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», зазначено: «… запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря».

Отже, норми ПКУ не встановлюють мінімального розміру об'єкта оподаткування ПДФО та військового збору для платежів на підставі договору емфітевзису. Так само, відсутні будь-які мінімальні розміри плати по договору емфітевзису в цивільному та земельному законодавстві.

Також, в законодавстві не закріплена типова форма договору емфітевзису, на відмінну від типової форми договору оренди. Тому в договорі емфітевзису більше можливостей щодо вільного волевиявлення сторін договору, в тому числі щодо розміру плати.

Крім того, в ПКУ відсутні норми щодо необхідності порівняння/співставлення/відповідності розміру плати за договором емфітевзису та орендної плати.

Ми вже вказували, що податковий орган в ІПК ДПСУ від 20.09.2019 № 323/6/99-00-04-04-03-15/ІПК опосередковано підтверджує тезу, що договори емфітевзису та оренди земельної ділянки – це непов’язані між собою правовідносини.

Оскільки норми податкового законодавства не містять будь-яких обмежень щодо розміру плати на підставі договору емфітевзису, у аграрія відсутні податкові ризики у зв'язку зі значною різницею між розміром орендної плати за рік користування земельною ділянкою та розміром плати по договору емфітевзису, в перерахунку на рік.

Таким чином, розмір плати по договору емфітевзису на законодавчому рівні не пов'язаний з розміром орендної плати для цілей оподаткування ПДФО та військового збору.

Інформація підготовлена
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Вівторок, 8 вересня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VAR

Партнери