Стаття 23 Закону України «Про оренду землі» містить положення щодо порядку зміни розміру орендної плати. Так, відповідно до цієї статті орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.

Законом України «Про оренду землі» передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. А згідно з Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Крім цього, сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

ТАКИМ ЧИНОМ, зменшити орендні виплати можливо лише шляхом укладення з орендодавцем додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі.

Водночас додатковою угодою може бути передбачено, що згідно з ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України зміни, що вносяться у договір, застосовуються до відносин, які виникли до укладення цієї угоди. Наприклад, додаткова угода укладається 10.08.2022 року та передбачає, що зміни стосовно розміру орендної плати діють з 01.01.2022 року.

Але якщо орендодавці будуть відмовлятися підписувати додаткову угоду про зміну розміру орендної плати, то змінити відповідні умови договору оренду землі можна в судовому порядку у зв’язку з істотними змінами обставин (воєнні дії).

Пʼятниця, 19 серпня 2022

 

SaveUA_ukr

Партнери