Минулого разу ми переконались, що наявність недоїмки з ЄСВ станом на 1 січня базового (звітного) року не може бути підставою для анулювання статусу платника єдиного податку. Тому розглянемо, які ж є законні підстави для анулювання статусу єдиного податку.

Виключний перелік підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку закріплено в п. 299.10 ПКУ. В цьому виключному переліку відсутня така підстава для анулювання статусу єдиного податку, як наявність податкового боргу станом на 1 січня базового (звітного) року.

Натомість, згідно з пп. 3 п. 299.10 ПКУ:

«Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу».

При цьому, відповідно до пп. 8 пп. 298.2.3 ПКУ:

«Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

8) у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів».

Враховуючи вищевикладене, підставою для анулювання статусу платника єдиного податку може бути наявність податкового боргу у розмірі, що перевищує 3 060 грн. на кожне перше число місяця протягом 2-х послідовних кварталів – тобто, якщо податковий борг наявний протягом 6 послідовних календарних місяців, а не тільки на 1 січня базового (звітного) року.

З урахуванням викладеного вище, порушення платником пп. 291.5-1.3 ПКУ без дотримання вимоги щодо наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом 2-х послідовних кварталів, - взагалі не може бути підставою для анулювання статусу платника єдиного податку.

Вказаний висновок підтверджується судовою практикою. Так, в постанові Третього апеляційного адміністративного суду від 01.12.2020 у справі № 340/1197/20 вказано:

«Отже, реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, а перелік підстав, за яких контролюючий орган може анулювати такий статус чітко визначений законом і в такому переліку, зокрема, відсутня така підстава як наявність податкового боргу станом на перше число першого місяця звітного року.

Таким чином, наявність у позивача станом на 01 січня 2020 року податкового боргу не може бути підставою відмови у підтверджені статусу платника єдиного податку відповідно до пп. 291.5-1.3 п.291.5-1 ст.291 ПУК України, оскільки ця норма стосується питання не підтвердження статусу такого платника, а обрання або переходу на спрощену систему оподаткування і є умовою, яка виключає набуття цього статусу.

Аналогічні висновки містяться в постановах Верховного Суду від 26.02.2019 №816/513/17, від 05.03.2019 №818/606/17».

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою

Вівторок, 16 лютого 2021

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери