Згідно ст. 21 Закону України «Про оренду землі» орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

А тому, при встановленні розміру орендної плати необхідно враховувати, що:

  • для земель державної або комунальної форми власності – правила встановлені на законодавчому рівні і визначені п. 288.5 Податкового кодексу України і Типовим договором оренди землі, затвердженим постановою КМУ від 03.04.04 р. № 220. Розмір плати визначається у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а річна сума платежу не може бути меншою від розміру земельного податку, розрахованого згідно з пп. 288.5.1 ПКУ, і не повинна перевищувати 12 % НГО;
  • для земель приватної форми власності не встановлені обмеження у виборі шкали та граничного розміру. Тобто дозволяється вибирати будь-який розмір і формат орендної плати.

Досить часто сторони договору оренди землі при визначенні розміру орендної плати користуються рекомендаціями, які містяться в Указі Президента №92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», в якому визначено розмір орендної плати не менше відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості такої орендованої земельної ділянки, земельної частки (паю) з метою підвищення рівня соціального захисту селян – власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також відповідальності землекористувачів за ефективне використання земель сільськогосподарського призначення на основі розширення конкуренції та дальшої активізації ринкових відносин в аграрному секторі економіки.

Проте даний Указ має лише рекомендаційний характер.

В 2019 році була спроба на рівні закону визначити мінімальний розмір орендної плати у розмірі 7 відсотків, проте законопроект був відкликаний.

Тому, сторони вільні у визначенні розміру орендної плати, і орендар, який запропонує більший розмір орендної плати, буде конкурентоздатнішим.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада та Шеремета Віта

Вівторок, 6 квітня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери