Фермерські господарства в процесі своєї діяльності стикаються з досить широким колом специфічних питань, які вимагають прискіпливої уваги. Одним із таких питань є відображення в статуті можливості виплати дивідендів. Розглянемо як це правильно зробити.

Частиною 4 статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, що фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець. Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства). В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Таким чином, за рішенням Голови фермерського господарства до його статуту можуть бути внесені зміни або доповнення, зокрема, й щодо виплат дивідендів шляхом затвердження статуту в новій редакції. Наприклад, статут фермерського господарства може містити такі положення:

1. Річний прибуток та нерозподілений прибуток за попередні періоди, що залишився після сплати податків та інших обов’язкових платежів, оплати праці працівників Фермерського господарства та інших належних відрахувань і виплат може підлягати розподілу між членами в повному обсязі або не підлягати розподілу взагалі.

2. Прибуток Фермерського господарства розподіляється за підсумками звітного періоду між його членами за рішенням Голови Фермерського господарства пропорційно часткам у Складеному капіталі Фермерського господарства та особистій трудовій участі членів Фермерського господарства в його діяльності.

3. Рішення про виплату дивідендів може прийматися: або за підсумками затвердження проміжної фінансової звітності (І квартал, півріччя, 9 місяців); або за підсумками звітного року.

4. Розподілений прибуток на користь членів Фермерського господарства є їх дивідендами.

5. Джерелами для виплати дивідендів є прибуток звітного року і нерозподілений прибуток минулих років.

6. Голова Фермерського господарства своїм рішенням, може:

  • всю суму прибутку направити на виплату дивідендів;
  • частину прибутку направити на покриття збитків минулих років або на поповнення оборотних коштів;
  • всю суму прибутку, після відрахувань до вищезазначених напрямків, в тому числі до резервного фонду, спрямувати на виплату дивідендів;
  • частину прибутку залишити нерозподіленою, частину спрямувати на виплату дивідендів;
  • не нараховувати дивіденди.

7. Рішення Голови Фермерського господарства про розподіл прибутку повинно містити: суму прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів; розмір дивідендів, форма та строки їх виплати; період, за який розподіляється прибуток (рік, квартал).

8. На підставі рішення Голови Фермерського господарства видається наказ про нарахування та виплату дивідендів в якому передбачається сума нарахованих дивідендів кожному із Членів Фермерського господарства, сума утриманих податків та зборів, порядок виплати дивідендів (шляхом зарахування на банківський рахунок Члена Фермерського господарства або готівкою з касу Фермерського господарства) та строк виплати нарахованих дивідендів. Виплата дивідендів відбувається не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення Головою Фермерського господарства про розподіл прибутку.

9. Нарахування та виплата дивідендів відбувається в грошовій формі.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада та Вікторія Кіпріянова (консультант із земельних питань)

Четвер, 3 червня 2021

 

COVID_19_2Протидія рейдерству
Zustrich VAR

Партнери